Byrådspolitikerne vågner op til dåd i sagen om kloakoverløb

Hele artiklen i PDF-format

VANDKVALITET – Mere ‘monsterregn’ pga. klimaforandringer og et Esbjerg Strand-projekt i fuld gang gør det stadig mere presserende at finde en løsning på kloakoverløbene.

“Kommunen er simpelthen nødt til at få orden på de overløb. Vi kan ikke være bekendt at lukke det videre ud i naturområderne. Det betyder rigtig meget – primært for naturen, men også for kommunens image,” siger Holger Schrøder, formand for Sædding-Fovrfeldt Lokalråd.

Han er selv tidligere byrådsmedlem for Socialdemokraterne gennem 24 år og vil tage sagen op på næste møde med byrådet ‘og hver eneste gang vi ses’.

Alt tyder dog også på, at byrådspolitikerne efterhånden har fanget alvoren og er klar til handle.

“Det er en problematik, som de forskellige udvalg har haft stor fokus på gennem årene. Og det er klart, at i forbindelse med Esbjerg Strand, har vi ekstraordinært fokus,” siger John Snedker (S), formand for Plan & Miljø udvalget.

“Vi er kede af de røde flag, men der er jo ikke noget ‘quick fix’. Når det er sagt, så har vi helt specifikt i udvalget bedt forvaltningen og direktionen om en grundig problembeskrivelse samt en plan for en hurtigere spildevandsbekæmpelse. Vi politikere er jo utålmodige og vil gøre noget – også hvis det bliver hundedyrt og svært.”

Ny spildevandsplan

Rent formelt kan kommunen give pålæg om en ønsket prioritering overfor spildevandsselskabet Din Forsyning via Spildevandsplanen. Her er en ny plan på vej, som efter planen skal i høring inden sommer, og overløbene til Fovrfeld Bæk vil være et centralt emne.

“Det er simpelthen ikke godt nok, at vi ikke kan fange de overløb. Vi ved jo også, at vi får mere regn i fremtiden, så vi kan ikke bare sidde på hænderne og vente. Vi er nødt til at gøre noget hurtigere, og det er der bred politisk enighed om,” understreger udvalgsformanden.

Har I været helt klar over omfanget af det her problem?

“I de fem et halvt år, jeg har været formand, har jeg været klar over det. Esbjerg Strand har yderligere aktualiseret tingene, men det er jo også et miljømæssigt problem – ikke kun for badevandet.”

Har I sovet i timen?

“Vi har taget fat på det i det nuværende udvalg i denne byrådsperiode og sagt, at nu vil vi et spadestik dybere. Så vil jeg lade andre vurdere, om vi skulle have gjort det noget før,” siger John Snedker.

Og vi kommer ikke til at se på røde flag i 30-40 år mere?

“Nej-nej! Det er jo hele udgangspunktet for, at vi gør det her.”

Det er der enighed om i den blå side af byrådssalen.

“Jeg ville være ked af, at det skulle trække så længe ud med de røde flag. Jeg kan jo også bedre lide den blå farve,” lyder det med god galgenhumor fra Karsten Degnbol (V), næstformand for Plan & Miljøudvalget.

“Vi har viljen til at tage fat på problemet nu – det er helt sikkert. Men der er jo desværre ingen nemme løsninger, vi kan trække op af skuffen.”

Har I sovet i timen?

“Det er vel det gode spørgsmål. Der er noget, der tyder på, at vi ikke har tænkt det ind. For planlægningsmæssigt kunne man godt have tænkt det ind for flere år siden,” erkender Karsten Degnbol.

Tekst:

Relaterede artikler

Top