To år frem – og ét skridt tilbage for badevandet

BADEFORBUD – Årsagen er to forskellige problemstillinger, men sammenlagt er bundlinjen et trist resultat for alle vandhunde her på tærsklen til badesæsonen: Det går den forkerte vej med badevandskvaliteten.

Selvom der er løbet to år mere i kalenderen, siden vi her på avisen satte fokus på problemet, og politikerne lovede bod og bedring, er det gået tilbage og ikke frem. Senest har kommunen måtte udvide zonen for badeforbud ved udløbet af Guldager Møllebæk mellem Hjerting og Sædding.

Det betyder dog ikke, at de politiske ambitioner er svækket, understreger udvalgsformanden på området.

Hjerting Postens første omtale i april 2015

”Som jeg tidligere har sagt til Hjerting Posten, har vi stadig et meget kraftigt blik for, at vi skal have rent vand i Ho Bugt. Og det gælder også både for Fourfeld Bæk og Guldager Møllebæk,” fastslår Esbjerg Kommunes formand for Plan & Miljø, John Snedker (S).

I det seneste tilbageslag for badevandet er rastende fugle i kikkerten som syndere. Ifølge kommunens analyser skyldes det dels, at fuglende kan lide at opholde og skylle sig i blandingen af saltvand og ferskvand ved udløbet, dels at vandsudskiftningen er meget lille i det lavvandede område. Derfor sker der ophobning af fugleekskrementer.

”Man kan så  sige, at det ikke er lige præcist her, at folk bader mest. Og til gengæld kan man gå lige ud i et naturskønt område i Vadehavet midt i en storby og opleve en fuglediversitet ud over alle grænser,” påpeger John Snedker.

”Men det betyder ikke, at vi slækker på bremsen for at sikre rent badevand nord og syd for dette område. Der er stadig fokus på at se, hvad man kan gøre. Så vi læner os ikke bare tilbage og nøjes med at udvide badeforbuddet, og det har vi også fortalt på møder med lokalrådene.”

Som du selv siger, er det ikke det værste sted at udvide badeforbuddet – skal der ’ofres’ nogle zoner for at fokusere kræfterne andre steder?

”Jo, hvis du spørger mig direkte, så tror jeg, vi får svært ved at reducere zonen her. Det er jo paradoksalt nok her, fuglene helst vil være. Og man får ikke mig til at sige, at vi skal fjerne fuglene for at forbedre badevandet,” lyder det fra John Snedker.

Er det overhovedet realistisk med ambitioner om fint badevand langs hele kysten?

”Jeg tror bestemt, at ambitionen om fint badevand på det meste af strækningen absolut er realistisk. Og jeg mener ikke, at vi skal sænke ambitionerne her. Selvfølgelig skal indsats og midler sættes i forhold til resultatet, men vores ambitioner på området er de samme.

Færre dage med kloakoverløb

FLAGNING – Kommunen har tabt et slag til fuglene, men krigen for bedre badevand er ikke tabt endnu. Og i 2016 måtte de røde flag op færre gange end året før.

Flagene med badeforbud kommer op, når kraftig regn har medført overløb, hvor urenset vand bliver ledt udenom renseanlægget og direkte ud i Ho Bugt.

I 2016 udløste det 26 dage med badeforbud i Sædding mod 36 i 2015, mens strandene i Hjerting gik fra nul flag i 2015 til tre flagdage i 2016. Forskele i nedbør kan give store udsving, men trenden peger i den rigtige retning.

Pas på bilvask i indkørslen

KLOAKSEPARERING – Forurening af vandløb og Ho Bugt har mange forskellige kilder – heraf også nogle så naturlige som rastende fugle. Men på ét område er der i det mindste noget, man selv kan gøre eller snarere undlade at gøre.

I områder med kloakseparering løber overfladevandet fra f.eks. tagrender, fliser og veje direkte ud i nærmeste vandløb, udenom renseanlægget. Det er jo sådan set hele fidusen ved kloakseparering, at man tager regnvand ud af kloakligningen, så kun spildevand fra toiletter og afløb i boligerne belaster kapaciteten. På den måde begrænses overløb af urenset spildevand ved store regnmængder.

Men det betyder også, at man selv skal tænke sig om en ekstra gang i områder med kloakseparering.

Hvis bilen får et kærligt skumbad i indkørslen, ryger sæbe, insektfjerner, og hvad man ellers bruger til vasken, direkte og urenset ud i naturen.

Derfor anbefaler kommunen bl.a., at man enten ikke vasker bil i indkørslen, nøjes med at vaske med vand eller miljømærket autoshampoo eller i det mindste tømmer sæbevandet ud i et indendørs afløb.

Samme råd lyder om bl.a. vask af vinduer, havemøbler og træterrasser samt f.eks. rensning af malerpensler og mos fra tage, mure og fliser.

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top