Slaget om Marbæk

Som man kan læse på vores hjemmeside, har Danmarks Naturfredningsforening (DN) besluttet at rejse en fredningssag, så endnu flere arealer i og omkring Marbæk Plantage skal fredes.
Det vil formentlig betyde fjernelse af mange af nåletræerne, og det vil koste kommunen en halv million kroner om året i mistet pyntegrønsproduktion plus andre omkostninger.
Kommunens administration har behandlet sagen venligt og professionelt, men det er byrådet, der nøler, mener DN. Et enigt byråd mener da også, kunne man høre på byrådsmødet forleden, at en fredning på mange områder vil modarbejde de miljømål, kommunen gerne vil nå. Træer, der vokser, optager jo masser af CO2.
Foreningen har derefter i november rejst sagen uden at have kommunen som medrejser af fredningssagen, og det er nu Fredningsnævnet i København, der har afgørelsen. Vort lokale byrådsmedlem Michael Harbøll kalder det ”revolverpolitik”.
Det er svært at vide, hvad der er rigtigst at gøre. Marbæk har som bynært naturområde en enorm betydning for os som et rekreativt sted, men biodiversitet er jo også en vigtig sag.
Det, man imidlertid måske burde tænke over, det er loven. Er det sundt, at en kommunes borgere kan blive tvunget til at acceptere en fredning og stå med udgifterne? Var det bedre, hvis kommunerne stod stærkere? Det er op til Folketinget, og da vi har tre folketingsmedlemmer fra kommunen, kan de jo overveje den sag.

Tilbage er kun at sige: Glædelig jul!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top