Nationalparken er i gavehumør

Nationalparkens skib hedder Vadehavet – hvad ellers? Det kan ´parkeres´på vaden. Foto: Jens Laurids Hansen.

Nationalpark Vadehavet har en pulje på 75.000 kr. til at støtte lokale projekter

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

DONATIONER – Hvad har restaurering af en historisk fangfold i Ballum, aftensang på havdiget ved Darum, redekasser til småfugle i et naturområde på Rømø, formidling om stormflodskatastrofe ved Rejsby og etablering af et mountainbikespor på Fanø til fælles?
Jo, det er alt sammen eksempler på projekter, som lokale ildsjæle står bag, og som i fjor fik tilskud fra Nationalpark Vadehavet.
Nu er nationalparken igen klar til at støtte, hvis man som beboer, organisation, gruppe med videre i vadehavsområdet har en god idé til et projekt, event eller arrangement. I alt er der i 2024 afsat en pulje på 75.000 kroner, og der kan gives et tilskud på maksimalt 10.000 kr. til et projekt eller arrangement.
Det er en betingelse for at modtage støtte, at initiativet bidrager til at opfylde nationalparkens målsætninger. Derfor har nationalparkens bestyrelse defineret fire konkrete formål, som man kan søge midler til. Det drejer sig om:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken

Sidste frist for at søge midler fra tilskudspuljen er fredag 15. marts.

Tilskud fra Norlys Vækstpulje

Nyt måleudstyr er en opgradering af undervisningsmulighederne på nationalparkskibet. Foto: Signe Bøgh Tonnesen.

Nyt måleudstyr er en opgradering af undervisningsmulighederne på nationalparkskibet. Foto: Signe Bøgh Tonnesen.

Nationalparken får i øvrigt også selv støtte med jævne mellemrum. Senest har Norlys Vækstpulje støttet Nationalpark Vadehavets skibsfrivillige med 31.000 kroner til indkøb af udstyr til brug for skoleklasser og andre. Pengene er brugt på forskelligt udstyr til prøvetagning og målinger.
-fina

 

 

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top