Borgerne vandt første runde i fredningssagen

Hent lederen som original PDF her

Så er det afgjort, at Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag for Marbæk ikke bliver til noget. I stedet kommer der nu et forslag om en tilstandsfredning i samarbejde med Esbjerg Kommune. Den bliver allerede nu ventet med spænding.
Sagen har været yderst mærkværdig. Danmarks Naturfredningsforening er en forening med stor magt og kan rejse fredningssager selv. Det står i loven. Der er dog grænser, har en opsigtsvækkende retssag fra området ved Møns Klint dog lige vist. Her tabte DN en fredningssag, så der er grænser.
Men når man har så megen magt, skal man være varsom med at bruge den. Det viser sagen fra Marbæk. Hjertings største borgermøde i mands minde samlede 300 mennesker, der ikke kun var utilfredse. De var simpelt vrede og oprørte. Dels over et borgermøde, der blev holdt med meget kort varsel en hverdagsformiddag klokken 10, afsløret af Hjerting Posten, og dels over de meget vidtrækkende konsekvenser, fredningen ville have haft for Marbæk, lodsejerne og det kvæg, der i dag er udsat i området.
Selvransagelse er på plads. Hvorfor var politikerne, minus Michael Harbøll, så længe om at vågne op? Hvorfor agerede Fredningsnævnet for Sydjylland, som det gjorde? Og hvorfor var DN Esbjerg så længe om at forstå, at borgerne ikke var med?
Det får vi måske, måske ikke, svar på senere. Nu kan vi glæde os over, at kommunen er vågnet op, og at fornuften måske sejrer.
Imens kan vi glæde os over tre tunneller i Sjelborg, en havplatform, der kan bades fra ved såvel højvande som lavvande, og at den ny købmand forbedrer åbningstiderne.
God sommer til alle i 6710!

Tekst:
Top