Fra pest til kolera i bakterier fra Guldager Møllebæk

20 steder langs Guldager Møllebæk er der tilløb af regnvand, og badevandet ved udløbet i Ho Bugt har stadig for højt indhold af bakterier til trods for, at der kloaksepareret og nedlagt et såkaldt overløbsbygværk, som ellers lukker urenset spildevand ud i vandløbet ved kraftige regnskyl.

 

Hele artiklen i PDF-format

VANDKVALITET – Operationen lykkedes, men patienten er stadig fuld af bakterier. Det er den nedslående og overraskende status efter en række tiltag, der skulle sikre bedre badekvalitet på strandene ud for Guldager Møllebæk.

Der er kloaksepareret og nedlagt et såkaldt overløbsbygværk, som skulle sikre, at der ikke længere løb urenset spildevand direkte ud i Ho Bugt. Men resultatet er gået fra pest til kolera, for bakterieindholdet i det tilstrømmende regnvand er tilsyneladende lige så stort som tidligere.

Se oversigtskort i stor størrelse

”Når vi startede kloakseparering, regnede vi jo med, at det ville have haft en effekt på vandkvaliteten. Desværre må vi konstatere, at der stadig er ret mange e-coli bakterier i vandet, og det er hverken godt for badevandet eller for dyreliv og biodiversitet,” erkender formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

Der peges på flere mulige forureningskilder. Sågar besørgende kvæg og heste på markerne samt fugle i vandkanten er i kikkerten på jagt efter syndere. En anden faktor kan være eventuelle fejlkoblinger i systemet – det vil sige, hvis spildevandsledninger nogle steder er koblet på regnvandssystemet.

I samme åndedrag peger rapporten på, at der for år tilbage blev slækket på kontrolproceduren, så kommunens folk ikke længere skulle checke arbejdet med separering på privat grund, inden kloak-
rørene blev tildækket igen.

Guldager Møllebæk løber ud under strandvejen og i Ho Bugt lige mellem Hjerting og Sædding.

Der peges også på, at forsinkelsesbassiner til regnvandet kan løse noget af problemet ved at reducere og udjævne bakterieudledningen. Det vil dog kræve en samlet investering på op imod 20 mio. kr. for bassiner på hvert af de 20 udløb til bækken – uden garanti for tilfredsstillende badevandskvalitet.

Desuden har udløbene i forvejen en udledningstilladelse, så det vil kræve ’en frivillig indsats af Din Forsyning eller en juridisk tilgang’ at ændre dem, som det hedder i rapporten.

Vil I politisk skrue bissen på overfor Din Forsyning om nødvendigt?

”Absolut. Der gælder samme krav for dem, som for dig og mig og andre virksomheder. Tilladelsen gives jo ud fra nogle forureningsgrader – men det er jo ikke givet, at det er samme krav, der gælder fremadrettet,” understreger John Snedker.

Hos Din Forsyning klør man sig også i håret over, at kloakseparering ikke har givet bedre vandkvalitet.

”Det undrer os, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med,” fastslår adm. direktør for Din Forsyning Jesper Frost Rasmussen, der også har en kasket som Venstre-politiker i byrådet.

”Vi må undersøge, om der er nogle åbenlyse kilder til forurening, eller det er noget i den måde, vi konstruerer vores bassiner på, så de tiltrækker fugle,” funderer han.

Den er jo også gal med Fourfeld Bæk – får vi nogensinde rent vand i Ho Bugt?

”Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. Det skal simpelthen komme i takt med, at vi får kloaksepareret og nedlagt overløbsbygværker. Vi har også stort projekt i gang på renseanlægget,” påpeger Jesper Frost Rasmussen.

Rent vand en dag

Hvad vil du sige til de grundejere, der måtte tænke: Hvorfor skal jeg betale dyrt for kloakseparering, når det ikke virker alligevel?

”Jamen det har jo helt sikkert haft en effekt. For det første har vi fået rettet op på et kloaksystem, der var fuldstændig nedslidt og gennemtæret, så alene af den grund er det en god ide. Vi skal bare have fundet de sidste fejlkilder i det her, så vi også får rent badevand ved Sædding Strand.”

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top