Mysterium: Pludselig fik Fovrfeld en ny bypark

Generalforsamling i Sædding Fovrfeld Lokalråd endte med en stor overraskelse

Malik Weintraube i den orange skjorte styrede slagets gang på generalforsamlingen i Sædding Fovrfeld Lokalråds generalforsamling. Foto: Hjerting Posten

Malik Weintraube i den orange skjorte styrede slagets gang på generalforsamlingen i Sædding Fovrfeld Lokalråds generalforsamling.

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

Hent hele lokalrådsformand Lise Retbølls beretning som PDF her

NÆRDEMOKRATI – Det havde været en generalforsamling som så mange andre i Sædding Fovrfeld Lokalråd, men da tidligere lokalrådsformand Ole Jakobsen så spurgte, om nogen vidste noget om den ny bypark, som Fovrfeld havde fået, blev alle målløse. Ingen andre vidste noget. Lokalrådet var ikke orienteret.

De små skilte på stolpen har følgende tekst: Esbjerg Kommune. Fovrfelt Bypark. Foto: Hjerting Posten

De små skilte på stolpen har følgende tekst: Esbjerg Kommune. Fovrfelt Bypark.

En kvik ’fotografikus’ forsynede dog hurtigt denne 19. april Hjerting Posten med fotos af stien i Fovrfeld, der nu var skiltet som Fovrfelt Bypark. Og så måtte redaktøren finde et svar på mysteriet.
Hjerting Posten har mandag den 24. april ved 14-tiden kontaktet Esbjerg Kommune, men selv om vore spørgsmål ved trykstart tirsdag klokken 10.30 var nået til person nummer fem, er det ikke lykkedes os af få et svar på, om parken er en forvaltningsbeslutning, om det er en politisk beslutning, hvordan kommunens forventninger til borgernes brug af parken er, hvorfor bydelen er stavet som Fovr­felt, og hvorfor lokalrådet ikke er blevet orienteret om stiens forvandling til park.

Fokus på badevandet
Således oplyste springer vi tilbage til generalforsamlingen, på hvilken formand Lise Retbøll med vanlig omhu gennemgik det forløbne år.
Hun fortalte, at lokalrådet med største interesse følger kvaliteten af badevandet i Ho Bugt.
”Vi er stadig skeptiske, vi kan næsten ikke tro, at badevandet er så rent, som kommunen oplyser. Vi ser dog gerne, at det tydeliggøres, at der kun er badeforbud, når det røde flag er hejst. Kommunens app om badeforholdene er der ikke mange, der kender, og dermed bruges den ikke, derfor skal skiltningen om badevandets kvalitet være meget bedre og eventuelt også indeholde en henvisning til kommunens app. Vi udtrykker også vor bekymring for de bade- og vandfaciliteter, der skal være i tilknytning til Esbjerg Strand, for hvorledes kan de være forureningsfrie, når Sædding Strand ikke er det,” spurgte hun.
En idé fra lokalrådet om at etablere et rør ud til indsejlingen ved siden af pumpeledningen fra Rensningsanlæg Vest, så vandet fra Fovrfeld bæk ledes derud er for dyrt, har kommunen svaret, men rådet arbejder videre med at få det afdækket.

Autocamperproblemet
En af de store mærkesager gennem flere år er problemerne med parkering af autocampere langs Ho Bugt, specielt langs Sædding Strandvej. Lokalrådet har siden september 2020 gjort Plan & Byudviklingsudvalget opmærksom på problemerne ved hjælp af både meget omfattende foto­dokumentation og med breve. Det, der blev drøftet på udvalgets møde i marts, nemlig at fire af de syv parkeringspladser ville få en tidsbegrænsning på fire timer, er ikke det, der nu foreligger, for nu skal der kun indføres tidsbegrænsning på de to p-pladser ved Mennesket ved Havet, medens der ikke er indføres tidsbegrænsning på de resterende fem pladser, kritiserede hun.
Lokalrådet har i samme periode arbejdet på at få etableret en decideret autocamperplads. Lokalrådet har argumenteret for, at det da ikke kan være rigtigt, at der kan etableres to i Ribe, men ingen i Esbjerg.
”Det eneste positive ved materialet til udvalgets drøftelse er et forslag fra Styregruppen for Esbjerg Strand om, at der etableres en midlertidig autocamperplads på Esbjerg Strand,” sagde hun med tilfredshed.

Kunst på Mågenhøjen
Andre sager på generalforsamlingen var eksempelvis, at lokalrådet igennem et par år har ønsket at etablere en park med kasserede skulpturer på Mågehøjen og har anmodet Helene Plet om at udarbejde et forslag til parken og har søgt midler hos Esbjerg Kommune hertil, men lokalrådet ønsker ikke at kontakte firmaer og fonde for at få midler til udarbejdelsen af skulpturparken, før det er sikkert, at projektet bakkes op af Esbjerg Kommune. Peter Meyer, tidligere direktør på Esbjerg Kunstmuseum, vil gerne udarbejde et forslag til skulpturer.
Lysregulering på Sædding Ringvej ved krydset Håndværkervej og krydset ved Smedevej var også oppe at vende. Det er helt uforsvarligt, som det er i dag, mente formanden, der også pegede på, at Gudenåvejen er i dårlig stand og bør have en lavere fartbegrænsning.

Intet posthusbyggeri
Biblioteket i Sædding har hele tiden lokalrådets bevågenhed. Der er stadig plads til forbedringer. Kommende høje byggerier er der ligeledes gjort indsigelse imod, hvilket ikke har ændret kommunens holdninger. Posthusbyggeriet er dog taget af bordet, så nu skal der helt ny planlægning til, hvis der skal opføres boliger der, mente hun.
Alle valg var genvalg. Vi bringer hele formandens beretning på vores hjemmeside.

Tekst: Finn Arne Hansen

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top