Fugleklatter udvider badeforbud ud for Guldager Møllebæk

BADEVAND – Fugle udpeges som den store synder bag en udvidelse af badeforbuddet ved udløbet af Guldager Møllebæk lige midt mellem Hjerting og Sædding.

Derfor udvides zonen for badeforbud nu sydpå til et større stykke af Sædding Strand samt lidt nordpå til den sydlige del af Hjerting (se kort).

Som tidligere beskrevet i Hjerting Posten har separatkloakering af området langs Guldager Møllebæk ikke givet bedre badevandskvalitet – tværtimod – og fuglene og deres klatter er derfor i kikkerten.

Kommunen beskriver det selv således i sin pressemeddelelse:

I februar besluttede Plan & Miljøudvalget, at der skulle flere undersøgelser til for at finde frem til kilden til den dårlige badevandskvalitet omkring Guldager Møllebæks udløb til havet ved stranden mellem Sædding og Hjerting. Undersøgelserne er nu gennemført, og pilen peger på fuglene som den store synder, når det drejer sig om badevandskvaliteten.

Ved udløbet af Guldager Møllebæk er der dannet naturlige sandbanker, hvor mange fugle ynder at opholde sig. Formanden for Plan & Miljøudvalget hæfter sig ved, at det er unikt, at man så tæt på en storby af Esbjergs størrelse kan opleve en fuglerigdom, som den Vadehavet byder på.

“Selvom det umiddelbart skaber nogle udfordringer for os, så er det værd at glæde sig over, at vi på nært hold har fantastiske naturoplevelser via verdensarven Vadehavet, som både borgere og besøgende kan nyde godt af”, siger John Snedker.

Udfordringen med fuglene ved Sædding Strand drejer sig specifikt om den påvirkning, som fuglenes adfærd har på badevandet. Målinger har vist forhøjede niveauer af bakterier, som sandsynligvis stammer fra fugleekstrementer, og det får nu konsekvenser for den kommende badesæson.

“Derfor må vi desværre udvide badeforbudszonen i begge retninger. Den udvidede forbudszone dækker et større stykke langs Sædding Strand, men også den sydligste del af stranden Hjerting Syd. Men vi vurderer også, at områdets værdi med natur og dyrelivet vejer tungere end hensynet til de badene, fordi stranden ikke hører til blandt de mest attraktive”, slutter John Snedker, formand for Plan & Miljøudvalget.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top