Helhedsplan for mere liv og mindre vand i Fourfeld Ådal

Hele artiklen i PDF-format

Hent helhedsplanen for Fourfeld Ådal

VANDGANG – Det bliver flot, rekreativt og et skridt i den rigtige retning. Men den nye, ambitiøse  helhedsplan for Fourfeld Ådal vil ikke i sig selv løse de problemer med vand i Fourfeld Ådal, som ellers er den vigtigste bevæggrund for arbejdet.

Hvis der endegyldigt skal findes en løsning for problemerne med overløb af urenset spildevand, oversvømmelser og vand i kældre – bl.a. på grund af forhøjet grundvand – er det andre og noget dyrere knapper, der skal drejes på, fortæller eksperterne bag planen.

Helhedsplanen foreslår kort fortalt, at vandforholdene forbedres og okkerindhold reduceres med bl.a. flere slyngninger af Fourfeld Bæk og etablering af regnvandsbassiner, der kan nedbringe overløb ved store regnskyl.

”Det har jo været en lang proces, og de konkrete tiltag er regulering af vandløb og anlæggelsen af regnvandsbassiner,” forklarer chefkonsulent Mette Lise Ginnerup fra rådgivningskoncernen Niras, der har lavet den nye helhedsplan.

”Hele udfordringen ligger på vandforhold og de naturmæssige forhold, og der er ønske om at gøre noget ved begge dele. Det har været rammesættende for, hvad man går ind og gør. Vi kan forbedre naturforholdene og samtidig få det til at gå op i en højere enhed med det rekreative.”

Det sidste sigter til, at planen også indeholder forbedring og anlæggelse af flere stier i området samt nye aktivitetsområder foruden en generel åbning området, så man også visuelt oplever ådalen bedre.

Men vandproblemerne – kan de løses med den her plan?

”Det kommer an på, hvordan man afgrænser problematikken. Nogle boligområder har jo vand i kælderen, og det vil den her plan ikke afhjælpe direkte. Men den vil forbedre vandtilstanden, og det er det muliges kunst. Vi lægger jo ikke regnvandsbassiner ud over det hele, for der er jo grænser for, hvad man kan i forhold til naturen,” siger Mette Lise Ginnerup.

”Så det løser ikke den store, overordnede problematik – der skal nogle  helt andre løsninger til, som har meget længere perspektiv. Så i forhold til forventninger om, at nu er det hele løst, må vi bare sige, at der skal gøres noget ting nogle andre steder. Der er nogle andre knapper, der skal skrues på, som ikke kan gøres her. Det er jo et meget komplekst regnestykke, og nogle af tingene omfatter større arealer udenfor ådalen.”

Niras har lavet nogle overordnede beregninger og overslag for budgettet for den store plan, men har ikke fået mandat til at offentliggøre dem endnu.

Jarl Thiesen, der er næstformand i Andelsboligforeningen Buntmagertoften og nyvalgt medlem af bestyrelsen for Sædding-Fovr­feldt Lokalråd, er umiddelbart ikke imponeret efter det første kig på vanddelen af den nye plan.

”Det med stierne er fint, men vandløbsdelen er jeg ikke tilfreds med. De  forskønnner jo bare området, men gør ikke noget ved hovedproblemet,” mener Jarl Thiesen.

”I stedet for at bruge alle de penge på det her, skulle man tage fat på vanddelen fra Parkvej og ud til udløbet og få al vandet indover rensningsanlægget i nogle bassiner, hvor tingene kunne skilles ad. Så havde vi en chance for et ordentligt åforløb uden colibakterier.”

Sædding-Fovrfeldt Lokalråd besluttede på sin generalforsamling forleden, at netop colibakterier er en af de faktorer i problemet, man vil have fokus på.

”Vi vil presse på med colibakterierne overfor kommunen. Borgmester Jesper Frost Rasmussen slår jo på, at der i 2019 vil være blå flag ved stranden. Men hvordan kan det lade sig gøre, når vandet ikke er renset,” spørger Jarl Thiesen.

25.000 borgere tæt på

Formand for  Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S) peger på, at der nu bliver adgang til at melde ind med den offentlige høring.

”Processen er, at vi inddrager borgerne, hvor alle er velkomne med input. Der bor jo 25.000 mennesker indenfor en kilometer fra ådalen, så planen vedkommer rigtigt mange”.

Løser den vandproblemerne?

”Ja, det er jo meningen, at det skal ordnes herude. Både udledning af urenset regnvand, spildevand og forhøjet grundvand. Det skriger jo til himlen, at der skal kigges på det her,” siger Karen Sandrini.

Planen bliver kaldt ’kosmetik’ i stedet for en grundlæggende løsning?

”Det er hårde ord. Den udarbejdelse er jo tænkt rigtig, rigtig positivt og med rigtigt gode begrundelser for, at Fourfeld Ådal skal have nogle forbedringer – også rekreativt. Jeg ser det ikke som kosmetik – især ikke, når vi kigger på udledning af både regnvand og spildevand.”

Ifølge Karen Sandrini kan planen rent praktik ikke nå at komme med i forhandlingerne om næste års budget, og derfor er tanken, at den først skal med for perioden 2020-2023. Vedrørende økonomien oplyser hun – efter at have forhørt sig i forvaltningen – at der ikke findes nogen tal trods Niras oplysninger om, at der er lavet overslag og budgetter for forskellige elementer i planen.

 

Læs også Bolig Posten: Fourfeld Ådal får flere rekreative værdier

 

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top