Sjelborg-folk og campingejer i oprør over amputeret busrute

Den nuværende busrute (blå streg) er for lang og snørklet og skal omlægges til nye stambusruter (rød streg), men det koster busbetjeningen af Sjelborg og Sjelborg Camping. 

Hele artiklen i PDF-format

Hent oplæg til ny busplan her

BUSNET – Esbjerg Kommunes planer om en helt ny struktur for bybusnettet har fået en række beboere i Sjelborg og ejeren af Sjelborg Camping på barrikaderne. Forslaget er i mellemtiden vedtaget, men noget tyder på, at datagrundlaget bag beslutningen i Sjelborg ikke er retvisende (se boks).

Sjelborg-folkene har i deres høringssvar til den nye struktur protesteret imod, at den nuværende rute 6 erstattes af en af de nye stambusruter, som fra næste sommer ikke længere vil vende en tur rundt i Sjelborg (se kort).

 

Mere direkte stambus

Stambusprincippet betyder færre og mere direkte ruter med flere afgange, som beskrevet i Hjerting Posten i juni, men det betyder uværgeligt, at nogle områder bliver ramt af hensyn til helheden.

Hos Sjelborg Hus- og Grundejerforening anerkender man princippet og behovet for en knapt så snørklet rute fra Sjelborg til centrum af Esbjerg.

”Med en rejsetid på ca. 40 minutter giver det god mening at gentænke ruten, men helt at sløjfe ruten til Sjelborg kan på ingen måde være gennemtænkt,” hedder det i høringssvaret.

Foreningen mener, at den lange rejsetid i sig selv giver lave trafiktal. Og man henviser til, at ruten benyttes af både skoleelever, pendlere samt ’i nogen grad’ turister og esbjergensere til og fra Sjelborg Strand, campingpladsen og Marbæk.

 

Ny plan for Marbæk

Samtidig peger man på, at kommunen har lanceret en ny, ambitiøs helhedsplan for Marbæk. Den skal bl.a. reducere biltrafik i området og har et erklæret mål om ’tilgængelighed for alle’ i Marbæk.

”Interessen for området har gennem årene været støt stigende, og det har haft den følgevirkning, at færdslen i Marbæk er steget – og fortsat stiger. Med Esbjerg Kommunes visioner for netop sidstnævnte virker det mærkværdigt, at man på ingen måde har inddraget dette aspekt i den nye busstruktur,” skriver foreningen.

På den baggrund foreslås det, at den nye Rute 1A fortsat kører en ’sløjfe’ i Sjelborg.

Samme toner lyder fra Sjelborg Camping, der har 43.000 overnatninger om året.

sjelborg-camping-02

Christian Willadsen, ejer af Sjelborg Camping, ærgrer sig på både egne og områdets vegne over udsigten til mistet busbetjening.

Skriger til himlen

”Den rute er alfa og omega for os. Det skriger til himlen, at man vil spare 1700 meter, når man ser, hvad de ellers bruger penge til. Hvis udenlandske turister skal have et godt indtryk, er man nødt til at bevare bussen,” siger Christian Willadsen, som ejer Sjelborg Camping sammen med sin kone, Ingeborg Bang Willadsen.

Campister kører vel i bil?

”Nej, for vi har mange ældre mennesker og pensionister uden bil. Vi har omkring 130 fastliggere, og jeg vil skyde på, at omkring 40 pct. er ældre mennesker, som er tvunget til at bruge den bus. De har allerede været hos mig og klage deres nød,” siger Christian Willadsen, som nu vil forsøge at få ændret de nye ruter for Sjelborg.

 

Campere og events

”Og de autocampere, som kommer her, er ofte nogle ret store køretøjer, som ejerne ikke er interesserede i at tage med ind til Esbjerg, så de tager bussen. Desuden har vi f.eks. også mange overnattende gæster til Esbjerg Rock Festival og andre events, som kommer uden bil. Hvis Esbjerg gerne vil vise sig frem, bliver man sgu nødt til at have en busrute til og fra området,” siger campingchefen.

Han ærgrer sig ikke kun på vegne af sin egen forretning.

”Har man helt glemt Sjelborg- og Marbækområdet? Folk inde fra Esbjerg skal da også have muligheden for at komme herud med offentlig transport for at nyde det dejlige område!”

 

Trafiktælling udført med lukket campingplads

Kommunens forvaltning har afvist protesterne fra Sjelborg, og det sker bl.a. med henvisning til lave passagertal på den del af ruten, der nedlægges.

Seneste trafiktælling fra Sydtrafik viser nemlig, at der samlet set kun er foretaget 86 af- og påstigninger om ugen i Sjelborg-området, og det giver høje driftsudgifter per passager.

Denne tælling er dog foretaget i oktober 2015, og der er en vigtig detalje, som forvaltningen tilsyneladende ikke har været opmærksom på.

”Vi har jo lukket i oktober, så det er smart, at de laver en undersøgelse på det tidspunkt,” lyder det sarkastisk fra Christian Willadsen, ejer af Sjelborg Campingplads, hvor sæsonen går fra april til september.

”I den periode, hvor vi har åbent, er der jo dagligt mange folk, der stiger af og på her. Så det er for sølle at spare 1700 meters kørsel, som betyder rigtigt meget for beboere og gæster i hele området.”

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top