210 nye byggegrunde på vej i Guldager og Sjelborg

Tre private grundejere afgiver jord for 40 millioner kroner til store udstykninger til nye villakvarterer i 6710 Esbjerg V

Hent originalartiklen som PDF her

UDVIKLING – Tre private grundejere i 6710 får råd til lidt større julegaver end normalt i år. De har nemlig afgivet tre store jordlodder til boligbyggeri, dels ved Sjelborg og dels ved Guldager. I alt 39,6 millioner kroner er der eksproprieret jord for. Og det er skattefri beløb.
I Guldager skal der bygges 80 boliger overfor Aldi, og ved Sjelborg skal der være plads til op til 130 nye boliger. Her er jorden allerede blevet undersøgt for fortidsminder som man kan se på de store afskrabninger og jordhøje.
I Guldager, på hjørnet af Guldagervej og Tarphagevej, vil området blive bebygget i etaper, skriver Nordvest-Nyt, Guldager Borgerforenings blad. De første 20 parcelhusgrunde vil blive udbudt i det nordvestlige område. Senere følger flere.
Tidligere udstykninger i Sønderris på den side af Taphagevej er tidligere blevet revet væk. Hjerting Posten får desværre ikke salgsannoncer fra kommunen, så man må orientere sig i bymedierne eller prikke til sin lokale politiker.

Byggegrunde Sjelborg

I Sjelborg, på vej mod Varde, ser man det ny boligområde lige til højre.

I Hjerting er der også hårdt brug for byggegrunde ved Sjelborg, hvor den ny Netto i øvrigt skal bygges.

Byggegrunde ved Sjelborg

Museet har allerede undersøgt jorden ved Sjelborg.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top