Sædding Bibliotek går fri af usikker fremtid for center

Et borgermøde 6. maj 2015 viste stor modstand mod de daværende planer om lukning.

BIBLIOTEKSSTRUKTUR – Uanset fremtiden for Sædding Centret ser Sædding Bibliotek ud til at overleve en eventuel nedrivning af centret, som man er en integreret del af.

Begge ejere af Sædding Centret, Coop og ejendomsselskabet Bangs Gård har som tidligere beskrevet i Hjerting Posten opgivet at renovere centret.

Det har efterladt tvivl om fremtiden for Sædding Bibliotek, der tidligere har været i farezonen for lukning, men blev reddet, bl.a. fordi man uanset hvad hang på driftsudgifter til bibliotekets bygninger, der ejes af Esbjerg Kommune.

Men hvis det står til Peder Tørnqvist (K), fungerende formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, så er biblioteket sikret en plads i fremtiden.

”Jeg har meget svært ved at se Sædding uden sit eget bibliotek. Min klare, personlige opfattelse er, at det er et sted, hvor borgerne er glade for at gå hen, og det viser den nylige undersøgelse jo også,” siger Peder Tørnqvist og henviser til en undersøgelse fra april i år om Esbjergs Biblioteker.

Undersøgelse viser, at Sædding Bibliotek har det næsthøjeste antal besøgende blandt lokal- og bydelsbibliotekerne i kommunen. Undersøgelsen viser dog også, at det gennemsnitlige besøgstal for januar og februar i 2018 er faldet med 24 pct. siden de tilsvarende to måneder i 2015. I samme periode ligger Ribe Bibliotek med et nærmest konstant besøgstal på 7462. Dermed har Sædding afgivet pladsen som kommunens mest besøgte bibliotek foruden Hovedbiblioteket, men holder fortsat fanen højt.

”Sædding har således stort set fastholdt sin position som et af de mest benyttede biblioteker i kommunen på trods af en væsentlig reduktion i den betjente åbningstid og ophør af biblioteksarrangementer og aktiviteter,” lyder det blandt andet fra undersøgelsens referat.

Borgere viser behovet

Og formanden for kultur- og fritidsudvalget har i hvert fald ikke hørt noget negativt om Sædding Bibliotek.

”Jeg har ikke hørt noget på vandrørene om, at Sædding Bibliotek ikke er en god idé,” siger Peder Tørnqvist, som i samme ombæring henviser til den endelige biblioteksstruktur, der kommer senere på efteråret.

Også kommunens bibliotekschef Annette B. Lindgaard er svært glad for biblioteket i Sædding. Hun nævner den store debat i 2015, hvor der var meget snak om, at en række biblio­teker skulle lukke.

”Borgerne i Sædding har på alle mulige måder vist, at der er behov for et bibliotek. Da den store debat om bibliotekernes fremtid rullede i 2015, stod det i hvert fald hurtigt meget klart, at borgerne i Sædding ikke var klar til at sige farvel til deres bibliotek,” siger Annette B. Lindgaard.

Den nye biblioteksundersøgelse fortæller også, at Sædding Bibliotek havde det højeste antal af udlån i 2015 kun overgået af Hovedbiblioteket. Det har  ikke været muligt at føre tallene for antal udlån videre til 2018, da bibliotekerne er overgået til et nyt, digitalt system.

Ifølge bibliotekschefen viser undersøgelsen dog stadig, at biblioteket i Sædding er populært.

”Der er helt klart stadig folk, der bruger Sædding Bibliotek. Undersøgelsen viser, at det ikke bare var varm luft, som borgerne i området lukkede ud tilbage i 2015. De har også bevist efterfølgende, at de bruger biblioteket flittigt,” siger Annette B. Lindgaard.

 

Næststørste lokalbibliotek

Hos lokal- og bydelsbibliotekerne har Ribe Bibliotek det højeste snit for antal besøgende i januar og februar i år på 7462.

Biblioteket i Sædding har et gennemsnit for de to måneder på 6046 – mod 7.879 besøgende i 2015 – mens Bramming ryger ind på en tredjeplads med 5130.

Næste bibliotek er det i Kvaglund med et besøgstal på 2191, mens Tjæreborg tager femtepladsen med 1835 besøgende.

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top