Biblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg er reddet

Efter massive protester med påpegning af bl.a. store sociale og kulturelle konsekvenser samt en besparelse, som i praksis syner meget lille, er biblioteksfilialerne nu reddet.

Det betyder, at Sædding Bibliotek samt de øvrige lukningstruede biblioteker i Kvaglund og Tjæreborg fortsætter efter nytår, om end med indskrænket åbningstid.

Ifølge Jydske Vestkysten indgik Venstre og Socialdemokratiet i går en aftale om at bevare bibliotekerne, og finde den krævede besparelse på 1,9 mio. kr. på personalekontoen alene.

For Sædding Bibliotek betyder aftalen, at den betjente åbningstid reduceres fra 27 til 15 timer om ugen, men det kulturelle center Mødestedet bevares.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top