Ny byplan kigger mod fremtiden for Sædding

Oplæg til Esbjerg Byplan

BYUDVIKLING – Samtidig med – men uafhængigt af – den aktuelle debat om Sædding Bibliotek og fremtiden for Sædding Centret, har Esbjerg Kommune sendt sit oplæg til Esbjerg Byplan i offentlig høring.

Planen tegner de helt store linjer for byens udvikling, når man kigger ind i fremtiden med det lange lys på. Og ude i dén horisont ser byudviklerne muligheden for en helt anden bystruktur i centrum af Sædding, ved og omkring Sædding Centret.

Fremtidsstregerne for 6710-området indeholder bl.a. en vision om byfortætning og højt byggeri i Sædding Centrum.

Gentænke mødesteder

“Det er jo en strategiplan og absolut på det højeste, overordnede niveau. Det er indsatser, som er strategier og mål, så vi har ikke noget konkret liggende i skuffen,” understreger arkitekt Jan Ove Petersen fra Esbjerg Kommune, som er en af de planlægningsfaglige kræfter bag oplægget.

“Det handler om at gentænke mødesteder. Dét, der egentlig står er, hvad alle kan se, der sker for Sædding Centret.

Dét, vi som byplanteknikere kan se, er, at der sker en udvikling mod nethandel, som vokser med omkring 20 pct. om året. Og der er en direkte sammenhæng mellem omsætning og antal kvadratmeter butiksareal.”

Byplanen beskriver bl.a. under overskriften ‘Genskabe de lokale mødesteder’, at ‘byens offentlige aktiviteter skal i fremtiden koncentreres i multifunktionelle centre for handel,’ som det formuleres.

For Sædding specifikt skal der udarbejdes en ‘plan for aktivering af området i midten af Sædding ved Sædding Centret’.

Hvordan hænger disse visioner sammen med, at kommunen med den anden hånd er ved at nedlægge biblioteket, som er et vigtigt mødested og aktivitetscenter?

Fremtidsudvikling

“Genskabe skal forstås som hvilke muligheder, man har fremadrettet, og det er et eksempel på, hvordan udviklingen kan forme sig. Det er et spørgsmål om, hvad man ønsker derude, og hvad man kan få,” uddyber Jan Ove Petersen.

Men biblioteket er jo en velfungerende offentlig aktivitet, der giver et mødested?

“Når man skriver ‘offentlige’, behøver det jo ikke nødvendigvis at være kommunale aktiviteter. Antallet er bogbrugere stiger generelt, mens antallet af besøgende falder, så måske er det slet ikke biblioteksfunktionen, man efterspørger? Hele biblioteksverdenen er jo under kraftig udvikling.”

Er byplanen her lavet færdig, inden biblioteksstruk-
turen kom til debat?

“Der er ingen intern koordinering af nogen art. Vi kigger på de store linjer, for ellers er det umuligt at lave den slags her, som helst skulle leve i ti år.”

Langsigtet vision

Byplanarkitekten understreger også, at tankerne om byfortætning og højt byggeri er en langsigtet vision.

“Det handler simpelthen om, hvad man kunne gøre, hvis man skulle udvikle området. Vi har ikke tegnet på noget som helst,” fastslår Jan Ove Petersen.

“Men når det nu skal gentænkes, skal vi så bevare den eksisterende bygningsstruktur? Det kan være, at området skal gentænkes rent fysisk. Men det skal selvfølgelig ske i dialog med alle involverede.”

Så hvis man som developer kigger på området, skal man ikke lade sig afskrække?

“Nej, det behøver man ikke. Det her er jo også et signal til developere og andre, som måtte ønske at investere i området, at vi ikke er naive i forhold til udviklingen. Overskriften er at gentænke.”

Illustr: Esbjerg Kommune/Tina Foldager

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top