Masser af nye byggegrunde på vej i 6710

Hele artiklen i PDF-format

BYGGEGRUNDE – Udstykninger af nye byggegrunde går som varmt brød i hele vores område, og nu er der endnu flere på vej. Sønderris byder sig snart til med 27 nye grunde på Uranusvænget, ved Sjelborgvej i Hjerting starter kommunen næste etape i Myrthueparken, og et helt nyt og spændende privat projekt er på vej i Sjelborg.

6710-området trækker nybyggere til i stort tal, og det sker i populære områder, hvor grundene går som varmt brød. Der er stadig god plads til nye udstykninger, og befolkningsvæksten vil gavne f. eks. både skoler, forretnings- og foreningsliv.

Det stærke salg skæpper også godt i kassen hos Esbjerg Kommune, dels på grund af antallet, dels fordi de dyreste udstykninger i f. eks. Kløvholmparken prismæssigt ligger markant over grundprisen andre steder i kommunen.Første etape af det store udbygningsområde nord for Sjelborgvej var ’Ovalerne’ i Kløvholmparken, og nu gælder det ’Båndene’ i Myrthueparken. Båndene ligger to og to omkring et grønt fællesareal i midten, rammet ind af boligvejene i to spor på hver sin side.
I den nordlige del af båndene – længst væk fra Sjelborgvej – er det tanken i lokalplanen, at der kan være felter til f.eks. græsplæner, legepladser og boldbaner samt opholds- og grillpladser. Hele området med de nye udstykninger bindes sammen af stier, der dels skærer sig gennem boligbåndene og dels løber langs Sjelborgvej.

Overskudsjord fra byggemodningen skal blive i området, og det er tanken, at den skal bruges til at skabe lidt variation i terrænet. På længere sigt er det planen at etablere en lang snoet bakke af overskudsjord ud mod Hjerting Landevej, så den kan fungere som støjvold.

 

 

 

Udstykning Kløvholm kort

29 nye grunde i næste etape i Hjerting

Myrthueparken er navnet på næste etape af kommunens populære udstykning nord for Sjelborgvej ved den gamle gård Kløvholm. Her går man nu i gang med næste ’ben’ øst for Kløvholm bestående af 29 grunde (dog kun markeret med 26 grunde i det oprindelige oversigtskort her), og man regner med at starte udbuddet til april eller maj.

I Kravnsøparken lige på den anden side af Sjelborgvej på den gamle rideskolegrund er der kun fire grunde tilbage.

Her er prisniveauet 812,50 kr. per kvm. inkl. moms og eksklusiv tilslutningsafgift, så det giver nok en pejling om priserne i Myrthueparken.

Minkfarmen på bakken nord for udstykningen er opkøbt af kommunen og flyttet, og på længere sigt er der bl.a. tanker om skovrejsning og eventuelt et naturcenter.

 

Udstykning Sjelborg landsby kort

Otte nye grunde i Sjelborg

I Sjelborg er den private investor og ejendomsmægler Michael Braa Nielsen på vej med en helt ny og spændende ’landsby’ via sit selskab Braa Huse A/S.

Grunden udstykkes fra Sjelborgvej 20 på hjørnet til Sjelborg Strandvej, og der bygges otte boliger nord for den eksisterende ejendom. Lokalplanen er netop sendt i høring, og teknisk set bliver der tale om otte ejerlejligheder på én matrikel.

”Tanken er at skabe et tæt og hyggeligt landsbymiljø, og det er hele ideen, som er formuleret i samarbejde med kommunen,” fortæller Michael Braa Nielsen, som vi fanger på Skype fra familiens feriehus i Florida.

”Kommunen sagde: Michael, vi er jo ude på landet her, så vi skal have noget landsbymiljø. Og eftersom Sønderho på Fanø er kåret til Danmarks hyggeligste landsby, så har vi ladet os inspirere meget af miljøet der.”

Husene er tegnet af Arkitektfirmaet Hallen & Nordby i Esbjerg, og selvom Michael Braa Nielsen er ejendomsmægler, har den nye ’landsby’ – kun et mæglerkast fra vandet – endnu ikke fået et navn. Han købte stedet i 2013, og lige nu bor han selv med sin familie i hjørneejendommen.

De skal nu i gang med at bygge en privat villa lige overfor de nye boliger på den anden side af Sjelborg Strandvej.

”Nu skal vi lige have lokalplanen på plads, og byggeriet af vores eget hus vil også tage lidt krudt. Men planen er, at jeg vil gå i gang med byggeriet af alle otte boliger på én gang.

Jeg tror meget på projektet, og måske vil jeg leje nogle af dem ud i en periode. Men på sigt skal jeg ikke eje otte boliger herude,» siger Michael Braa Nielsen.

 

Udstykning Sønderris Uranusvænget kort

27 nye grunde i Sønderris

Uranusvænget i Sønderris er så populær, at Esbjerg Kommune nu iler med næste etape af udstykningen. Salget er lige nu på vej gennem det politiske system, og man regner med, at de 27 nye grunde kommer i udbud i løbet af februar.

Priserne er heller ikke fastlagt politisk endnu, men der forventes et niveau i stil med de tidligere grunde i omegnen af 600 kr. per kvm. inklusive moms, men eksklusive tilslutningsafgift.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top