Marbækdagen var en rigtig hyggelig familiedag

Søndag den 26. maj var der Marbækdag, hvilket også er officiel Nationalparkdag, ved Myrthuegård. Børneaktiviteterne var populære

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

NATUR – Måske var der ikke helt så mange gæster og udstillere som i de foregående år, og måske skal der noget fornyelse til, men Marbækdagen søndag den 26. maj var mindst lige så hyggelig, som den plejer at være.
Og den er ved at blive et hit blandt de familier, der bor i kedelige betonblokke i Esbjerg Øst, kunne man se. Rigtigt mange borgere, der er kommet hertil fra lande med en stærk fællesskabs- og familiekultur, slog sig ned og nød naturen med madkurve ved de store langborde.

Kanelauget på visit

Hjerting Kanelaug på Marbækdagen 2024. Foto: Finn Arne Hansen, Hjerting Posten.

Hjerting Kanelaug udstillede en kane, man kan leje ved klubben og fortalte om kanernes historie.

I en af hallerne, hvor også Hjerting Kanelaug holdt til, undervistes børn i at snitte spyd. Det var en stor succes.

Andre steder kunne de prøve at skyde med bue og pil, se på kvæg, bage pandekager over åben ild eller fange smådyr i Vadehavet.

Men isboden var også et hit.

Fra oldnordisk
Myrthue Natur, Kultur & Læring har sit navn fra Myrthuegård, hvor vores fælleskontor er placeret. Men vi har ikke et entydig svar på, hvor navnet Myrthue kommer fra. Myrthue kommer af det gamle nordiske navn myr, som betyder sur jord, som den der findes i de gamle moser, hvorfra jernaldermanden hentede myremalm til jernproduktion. I skrænterne ud til Vadehavet er jorden flere steder rød, og her kan man finde store klumper af jernholdig jord.
En anden forklaring kan være, at der er tale om en forhøjning i landskabet – en tue, som man kunne se, når man kom sejlende fra Ho Bugt til Varde Å.

Heksemageri
Selve ordet Myrthuegård dukker op i kilderne i 1606 i forbindelsen med ind- og udførsel af varer. Fra retsbøgerne ved vi, at Myrthuegård bliver nævnt i et anklageskrift fra 1617 mod Sidsel Christensen, der bliver beskyldt for heksemageri. En af anklagerne lød på, at hun Valborgsnat, 1. maj, skulle have smurt smør på Myrthuegårds enge, hvilket forårsagede misvækst. En tredje forklaring kan være, at beboerne i området gennem tiderne har været myreflittige.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Tekst:

Relaterede artikler

Top