HIF er tæt på sit indsamlingsmål

Hjerting Sports- og Kulturhus er begyndt at få beklædning på, så nu kan man få et indtryk af husets fremtidige udtryk. Foto: Hjerting Posten.

200.000 kroner fra SE Vækstpulje, bringer HIF tæt på sit mål, men er i slutspurt for at skaffe de sidste 100.000 kroner

HIF – De fem afdelinger i Hjerting Idræts Forening er i øjeblikket ved at kontakte alle, som de håber vil give et ekstraordinært bidrag til at færdiggøre Hjerting Sports- og Kulturhus. En nylig donation på 200.000 kroner fra SE Vækstpulje, der udløser et tilsvarende beløb fra Esbjerg Kommune, har fået humøret op i husets bestyrelse og HIFs ledelse.
Men der mangler stadig lidt sluthjælp.
”Det har været en stor opgave at være ansvarlig for et byggeri på tæt på 15 millioner kroner, og selv om der leveres god rådgivning, så er der kun den ansvarlige bygherre til at betale, når der opstår uforudsete forhold i et byggeri. Der bygges i træ, og det vil blive et flot resultat, men efteråret har vist at byggeri i træ med store facader er en svær opgave, og det kommer til at koste mere end de oprindelige tilbud, der var lagt ind i budgettet,” siger HIF-kasserer Flemming Bro Lund.

Fitness kommer
”Herudover vil HIF gerne sikre, at der kommer et funktionsdygtigt hus, hvor der bliver et køkken, borde stole og et teknisk indhold som gør, at huset vil kunne fungere på et rimeligt niveau, når det står klart ved årskiftet,” tilføjer han.
”Vi kommer nok lidt hen i 2020, før livet i huset rigtig tager fat, men jeg er fortrøstningsfuld på at fitness kommer i gang, da vi nu har tilkendegivelse fra to personer, som før 2019 ikke har været aktive på lederniveau i HIF. Og med interesse og opbakning fra de øvrige afdelinger er jeg sikker på, at vi får etableret en aktiv fitness-afdeling, siger Flemming Bro Lund som har været en af de aktive omkring det samlede projekt Hjerting Sports- og Kulturhus.
Selv om der fra nye donorer er givet 400.000 kroner, og husstandsindsamlingen med stor indsats fra især tennisafdelingen har givet 100.000 kroner, kan ønskebyggeriet ikke fuldføres endnu. Der mangler cirka 100.000 kroner for at betale de bestilte byggeopgaver. Dem risikerer HIFs afdelinger at hæfte for solidarisk, fortæller Henrik Poulsen, en af de mest aktive og succesfulde i indsamlingsprocessen, som har kørt sideløbende med byggeriet.
HIF vil gerne gøre huset helt færdigt og derfor overvejer bestyrelsen at få lov til at optage et lån på lån cirka 500.000 kroner.
Opstarten af fitness-afdelingen vil også kræve en lejeudgift for Hjerting Idræts Forening. Og fitness er essentiel for at få økonomi i husets drift.

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top