Forældrekøb af bolig og lejekontrakt

Spørgsmål:

Da vores datter skal til at studere i længere tid, ønskede vi at sikre hende gode boligforhold.

Vi har derfor købt en lejlighed til hende, men nu har vi hørt, at vi skal have en lejeaftale – kan det være rigtigt, og er der andre ting vi skal være opmærksomme på?

 

Svar:

Boligsikring
I teorien er udlejning af en bolig til et barn ikke anderledes end udlejning til alle andre. Der bør derfor altid oprettes en lejeaftale. Det er ikke en betingelse for udlejning, at der er oprettet en lejeaftale, men ønsker jeres datter at søge boligsikring, vil det nødvendigt, at hun kan fremvise en lejeaftale som dokumentation for aftalen og lejen.

 

Husleje

Ved fastsættelse af lejen kan det være fristende at give jeres datter en fordelagtig leje – hun er jo trods alt studerende.

Men I skal være meget påpasselige hermed. Fastsættes lejen ikke til markedslejen vil I – efter SKATs opfattelse – hver måned yde jeres datter en gave svarende til differencen mellem den leje, hun betaler, og markedsleje.

Det har betydning for jeres datter, da gaver er skattepligtige, når de overstiger et beløb på 60.700 kr. pr. forælder pr. år. Det har imidlertid også betydning for jer, da I – uanset hvilken leje jeres datter betaler – altid vil blive beskattet af et beløb svarende til markedslejen.

Der findes flere lovregler om, hvordan markedslejen fastsættes for forskellige lejemål.

Reglerne er noget komplicerede og bestemt ikke udformet med menigmand i tanke.

Er I i tvivl om fastsættelse af lejen, vil jeg anbefale jer at søge råd hos f.eks. en advokat med speciale i lejeret.

Der er også mulighed for at bede huslejenævnet om at fastsætte lejen.

Fordelen er f.eks., at SKAT og kommunen vil respektere lejefastsættelsen, mens ulempen er, at der ikke må kræves en anden leje end den nu fastsatte.

Desuden koster det et gebyr på 3.620 kr. at få en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet.

Ejerforening

En forudsætning for at kunne udleje lejligheden til jeres datter er dog, at lejlighedens ejerforening ikke har vedtægter, der forbyder udlejning af lejlighederne.

Der kan også i vedtægterne være bestemt andre begrænsninger i udlejeretten – f.eks., at der kun tillades udleje til familiemedlemmer eller, at bestyrelsen skal godkende lejerne forud for indgåelse af lejeaftalen.

Det er utrolig vigtigt, at sådanne begrænsninger konstateres inden købet, så de ikke efterfølgende stiller sig hindrende i vejen for formålet.

Med venlig hilsen
Advokat Vivi Jensen
Advokatfirmaet Thuesen, Bødker og Jæger

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top