Ungdomsbo klar til byggeri på Kystvænget i Sædding

Boligforening er nu sikret grundkapital på 6,5 millioner kroner til projektet

Hent hele artiklen som PDF her

FAMILIEBOLIGER – På byrådsmødet den 19. april blev givet tilsagn om 6.541.700 kroner som grundkapital for bygning af 31 familieboliger på op til 115 kvadratmeter i det kommende Kystvænget.
Forud var et tidligere ændringsforslag til lokalplan med byggeri i to etaper og 57 boliger trukket tilbage efter byggeriet i høringsperioden havde mødt voldsom modstand fra beboerne i området og fodfejl i kommunens håndtering af forløbet.
”Projektet, som boligforeningen nu har fremlagt og modtaget tilsagn om kommunal grundkapital til, svarer i store træk til etape ét i det oprindelige oplæg. Ungdomsbo er allerede repræsenteret med flere boligtyper i det meget efterspurgte område vest for Sædding Centret,” siger Flemming Agerskov Christensen, direktør i Boligforeningen Ungdomsbo.

Mødt med interesse
”At det tilrettede projekt gik glat igennem høringsfasen, tager vi som udtryk for, beboerne i området grundlæggende er interesserede i étplans familieboliger til en fornuftig leje. Sæddingområdet er jo særdeles attraktivt at bo i med nærhed til både strand, indkøbsmuligheder og store rekreative områder. Allerede nu har vi modtaget flere henvendelser fra interesserede, men egentlig opskrivning til boligerne kan først foretages, når byggeriet går i gang,” supplerer formand Claus Peter Aanum.

Kystvænget

Sådan vil boligerne komme til at se ud. Illustration: Ungdomsbo.

Boligforeningen er netop nu ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet sammen med byggerådgiverne fra Ingeniørværket. Indehaver, Finn Moe Bojsen også ser frem til at være en aktiv del af det kommende, spændende byggeri, som er planlagt med masser af grønne friarealer mellem boligerne, hvor børn kan tumle sig uden risiko for gennemkørende trafik – og beboerne hygge sig ved de planlagte lækroge.


”Vi forventer, at kunne udsende udbudsmaterialet hen over sommeren, og forhåbentlig kan byggeriet gå igang i løbet af efteråret, så boligerne står klar til at modtage de første, af de nye beboere allerede i efteråret 2022,” slutter Finn Moe Bojsen.

Tekst og dronefoto: Claus Brinch-Danielsen

Tekst:

Relaterede artikler

Top