Fra grund til at drømme til drømme om fornuft

Mange beboere i Sønderris’ nybyggeri er utilfredse med kommunens manglende lyst til dialog og sund fornuft

Hent selve avissiden som PDF her.
Avisartiklen indeholder kun et kort uddrag af Karen Sandrinis kommentar på grund af tidnød lige før deadline.

FLISEKRISE – Familierne i kommunens udstykning af grunde på Erisvænget og Plutovænget i Sønderris er utilfredse med forvaltningens mangel på sund fornuft og lyst til dialog om de ufornuftige begrænsninger i den gældende lokalplan for området.
Beboerne kives noget med forvaltningen om det praktiske i, der er totalt parkeringsforbud i hele området, så gæster ikke kan holde på stikvejene, men kun i opmærkede båse, som der ingen er af – samt om bredden på indkørslerne og belægningen i rabatterne op til husene.
Ifølge lokalplanen bliver der etableret bløde græsrabatter på begge sider af kantstenene, hvor der altså ikke må parkeres. Desuden må indkørslerne højest være to gange tre meter brede med en klar, synlig adskillelse, hvortil kommer muligheden for ansøgning om dispensation til yderligere 120 cm bred gangsti op til huset, igen tydeligt adskilt fra selve indkørslen.
”Vi kender naturligvis godt den gældende lokalplan, som giver lov til maximalt 30 procent fast belægning på grundene, men det er vi overhovedet ikke i nærheden af. Det eneste vi beder kommunen om, er muligheden for dialog, smidighed og medbestemmelse,” siger genboerne, Henning Tholund og Christian Morberg Jensen, som begge forgæves har forsøgt at komme i dialog med forvaltningen, men begge blevet afvist med en kort henvisning til lokalplanen og forslaget om, beboerne jo blot kan bruge deres garager, så gæsterne kan parkere i indkørslerne. En del af problemet er så blot, de fine garager måske netop anvendes som festlokaler, hvis der er inviteret gæster, der så ikke kan oplyses parkeringsplads til – ud over ved Fakta på centertorvet i Vandmandens Kvarter – en lille kilometers spadseretur væk.

 Christian M. Jensen og Henning Tholund markerer, hvor den bløde græsrabat kommer til at gå.


Christian M. Jensen og Henning Tholund markerer, hvor den bløde græsrabat kommer til at gå.

Bløde rabatter vil synke
”Formuleringerne i lokalplanen om bløde græsrabatter og adskillelse af indkørslerne giver på sigt problemer for både kommunen, som kommer til at bekoste opretning af indfaldne eller knækkede kantsen, og for beboerne, som dagligt kommer til at døje med de bløde rabatter, som uvægerligt vil synke, når vi kører frem og tilbage,” supplerer Anders Kristiansen, der er dukket op, da han ser beboerne og avisens udsendte, som i øvrigt holder ulovligt på gaden.
Der er ingen tvivl om, græsrabatternes udformning er det helt store samtaleemne, når beboerne mødes omkring vejene. De mange røde markeringskegler og stabler af fliser, som er taget op efter kommunens henvendelse til de nybagte husejere vidner da også om, at der er tale om et helt generelt problem i området.
Blandt forslagene til kommunen er, beboerne får mulighed for, at føre for eksempel pikstenene mellem de to gange tre meter indkørsler helt frem til kantstenen eller have mulighed for at lægge armering under græsset, så rabatten ikke med tiden synker og bliver til vandhuller.
”Løsningen med brede græsrabatter på den ene side af vejen og smalle rabatter på den anden side med afledningskanaler for at overfladevandet kan komme væk er gode nok, men vi savner lydhørhed og en smule imødekommenhed til dialog fra kommunens side,” slutter de tre nybagte husejere.
Den 27. maj er der ’visionsmøde’ med politikerne i Sønderrishallen.

Droppes i kommende planer
Planudvalgsformand Karen Sandrini (S) har denne kommentar:
“Sagen er den, at boligejerne er blevet bedt om at overholde den overkørselstilladelse, der er udstedt af kommunen, i forbindelse med byggetilladelsen. Årsagen er at de øgede klimaudfordringer giver mere vand på vejen, især hvis overkørslerne er for brede.”
“Der er i forbindelse med overkørsler ikke noget som strider imod lokalplanen. Overkørselstilladelserne er udstedt på baggrund af dimensioneringen af vejafvandingen, og er desuden fulgt med tiden og den trend vi oplever, nemlig at behovet for to biler er blevet større. Der bliver således givet tilladelse til seks meter overkørsel, hvilket i de nye byggemodninger i dag er standard.”
“To p-pladser på en offentlig parkeringsplads er normalt i alt fem meter brede, så der gives dermed tilladelse til én meter mere, og det passer med en dobbelt garage eller carport.  Der er dog intet til hinder for, at der på egen grund kan anlægges flere p-pladser til gæster, for eksempek i græs, så befæstelsesgraden ikke overstiges.”
“Med hensyn til parkering i rabatterne: Det er ifølge færdselsloven ikke tilladt at parkere på en lege- og opholdsgade. I fremtidige byggemodninger, blandt andet på baggrund af henvendelser fra blandt andet Erisvænget, vil der i stedet etableres almindelige veje, hvor der kan parkeres i rabatterne.”

Tekst og foto: Claus Brinch-Danielsen

Tekst:

Relaterede artikler

Top