Farvel til fyrmesterbolig?

Den gamle fyrmesterbolig ligger på en let forhøjet grund. Foto: Hjerting Posten

Ruth og Kent Kirk ønsker at bygge sig et hus på en grund ved Sædding Strandvej

Hent den originale artikel fra avisen her

BYGGEDRØMME – I 2011 købte Ruth og Kent Kirk grunden med den tidligere fyrmesterbolig på Sædding Strandvej 78A, og nu ønsker de at erstatte den med en moderne bolig. Den havde stået tom siden 2008 og havde en såkaldt ’apportindskudsværdi’ på cirka 1,5 millioner kroner. Og Farvandsvæsenet vurderede, huset kunne rives ned og erstattes af et moderne hus. Om de 1,5 millioner kroner var salgsprisen, fremgår ikke af sagen.
Chancerne ser gode ud, da Plan- og Byudviklingudvalget på sit møde den 9. november besluttede at gå videre med sagen i form af en ny lokalplan. SF har dog tilkendegivet, at partiet fortsat er modstander, som de også har sagt de gange, sagen tidligere har været i byrådet.

Grund ligger højt
I sagsbehandlingen kan man læse, at fyrmesterhuset ligger så højt, at et nyt hus ikke vil stjæle udsigt fra andre, og der er ikke andre begrænsninger, mener ægteparrets advokat, der har skrevet ansøgningen og her refererer til landskabsplanen:
”Ruth og Kent Kirks ejendom beliggende Sædding Strandvej 78A, 6710 Esbjerg V, har hverken karakter af et åbent landskab, ligesom ejendommen ej heller er tilgroet med særlig beplantning, hvorfor hensynet til udsigten til vandet henstår som det eneste relevante beskyttelseshensyn for ejendommen. Af landskabsplanens karakterbeskrivelse af udsigtsforholdene til vandet på side 2 fremgår korrekt følgende: Set fra strandvejen veksler landskabet karakter fra at være åbent med fin udsigt over vandet til at være lukket, hvor terræn og vegetation slører udsigten. Areal A, D og F betegnes som åbent landskab med fin udsigt til vandet. Vegetationen er udpræget lav med enkelte grupper af træer, hovedsageligt fyr og pil. Areal B består af åben bevoksning, hvor der er fin udsigt til vandet mellem træstammerne. Nogle få steder kan bundvegetationen og terrænet sløre udsigten. På resterende arealer er terrænet så højt eller kuperet, at det helt eller delvist slører udsigten til vandet set fra vejen (min understregning). Nærværende ejendom er netop beliggende i et så højt terræn, at det ikke er muligt at se vandet fra vejen, jf. hertil også nedenstående udklip fra Google Maps fra maj 2019.”Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik ”på afklaring af de retslige forhold på boligerne indenfor lokalplansområdet.”
Det fremgår af sagsfremstillingen, at der er interesse fra andre grundejere om at få ændret lokalplanen,

Hvem er Kent Kirk?
For tilflyttere og unge, der ikke lige kender Kent Kirk, så var han fiskeskipperen, der i januar 1983 med højt humør drog i kamp med de engelske myndigheder, der ville begrænse danske fiskeres adgang til de engelske farvande.
Han er siden blevet en succesrig erhvervsmand i Esbjerg som medstifter af Esvagt.
Han har været konservativ fiskeriminister, EU-parlamentsmedlem og folketingsmedlem. Han har været kåret som Årets esbjergenser og er Kommandør af Dannebrogordenen.

Tekst: Finn Arne Hansen

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top