Beach volley bane i Sædding smashet i mål med lille flytning

Illustration: Casper Heiberg – foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

STRANDBOLD – Først var svaret klart nej, da Esbjerg Kommune og Sædding-Fovrfeld Lokalråd bad om tilladelse til en beach volley bane på stranden nedenfor ’De Hvide Mænd’.

Kystdirektoratet afviste at give dispensation, men åbnede samtidig døren på klem, som tidligere beskrevet her i avisen. Og døren er nu smashet op på vid gab efter en fornyet dialog mellem Kystdirektoratet og lokalrådet.

”Der er hul igennem, og den nye placering er godkendt nu. Vi regner med at kunne have banen klar hen imod slutningen af juni, når de fire ugers indsigelsesfrist er ovre,” siger en glad formand for
Sædding-Fovrfeld Lokalråd, Holger Schrøder, som insisterer på at sende lidt roser til lokalavisen.

”Jeg er virkelig glad for, I satte os på sporet med den artikel. Det er jeres fortjeneste, vi fik dem i tale igen.”

Efter en nærmere snak med Kystdirektoratet – hvor det bl.a. blev klarlagt, at kraftigt tidevand, er en af begrundelserne for, at pælene skal slås fire-fem meter ned i sandet – faldt det hele på plads.

Det indebærer også en flytning af banen en anelse sydpå i retning mod det nye Esbjerg Strand-område.

”Stolperne skal bare flyttes et par hundrede meter, men det er ikke værd at snakke om. Og de får lov til at blive stående, så vi kun skal tage nettene ned om vinteren,” fortæller Holger Schrøder.

Lokalrådet planlægger nu at invitere lokale beach volley spillere til indvielse af banen i slutningen af juni, så det nye anlæg er klar til kamp i starten af badesæsonen.

Tekst:

Relaterede artikler

Top