Børn hører med til barnedåben – også de livlige af slagsen

KIRKEPLI – ”Lad de små børn komme til mig – det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres,” står der i Markusevangeliet.

Men det er skrevet længe før børn fik gudestatus, som nogle nok vil hævde, at de har i dag.
Og der er delte meninger om, hvorvidt – og hvor meget – små børn skal ses og høres i kirken. Specielt til barnedåb, hvor der ofte er mange mindre børn, kan der være gang i synagogen.

Den problemstilling har man nu også drøftet i Hjerting Kirke.
”Vi har fået en henvendelse fra en kirkegænger, som mener, at der er for meget uro. Det har vi derfor diskuteret i menighedsrådet,” siger Tove Porsholdt Andersen, medlem af menighedsrådet ved Hjerting Kirke.

”Men nu har vi talt om det, og fået det indtryk, at det ikke er noget, der generelt generer. Så vi fortsætter med at have barnedåb til højmesserne om søndagen. Overordnet er vi jo glade for, at så mange kommer i kirken og vil have deres børn døbt.”

 

Ikke et stort problem

Har I nogen ide om omfanget af dem, der føler sig generet af for megen uro?
”Det er ikke vores indtryk, at problemet er så stort. Og vi prøver fra kirkens side at afhjælpe problemet ved at uddele nogle små rygsække med legetøj, billedbøger m.m., som børnene kan låne under gudstjenesten.”

Er der en anden holdning i dag, så børn får lov at fylde mere?
”Joe – det følger nok den generelle udvikling i samfundet. Børn er mere i centrum i dag, mere livlige og nysgerrige,” lyder det diplomatisk fra Tove Porsholdt Andersen.

Hvad kan vi forældre gøre for at hjælpe?
”Jeg synes jo først og fremmest, det er vigtigt, at børn får en fornemmelse af, at de meget velkomne i kirken. De skal føle sig godt tilpas, men det skal folk i alle aldre også kunne.”

Nogle taler også for, at man kunne lave legerum i våbenhuset, men det er vel vigtigt, at børnene får oplevelsen af kirken?
”Ja, men præsterne siger altid til barnedåb, at det er OK, hvis forældrene hellere vil være i våbenhuset med børnene. Der kan jo være forældre, der synes, det er for anstrengende ellers.”

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top