Både et farligt vejkryds og en rundkørsel skal ændres

Krydset Hjerting-Landevej-Vestkystvej er et travlt kryds med mange hurtigtkørende køretøjer på Vestkystvej.

På grund af fejl i artiklen om rundkørslen i Tarp i februaravisen, kommer her en ny

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

TRAFIKALT – Som vi skrev i forrige nummer, så skal den meget travle rundkørsel i Tarp ændres. Det venter vi tilbage til, for der er også et andet projekt, vi ikke fik fortalt om. Det tager vi først.
Det gælder krydset Vestkystvej-Hjerting Landevej, som skal ændres for 4,5 millioner kroner. Her skabes nemlig kø, når venstresvingende trafik skal krydse den travle motortrafikvej mellem motorvejen og de store sommerhusområder i Varde Kommune og i Ringkøbing-Skjern Kommune. I de senere år er der registreret flere ulykker i krydset, som kan få indflydelse på valget af krydstype.
Esbjerg Kommune ønsker udarbejdet en analyse for at fastslå, hvorvidt et signalanlæg er den rigtige løsning, eller om en anden specifik type krydsanlæg kan løse kapacitetsproblemerne og samtidig forbedre trafiksikkerheden i det pågældende kryds.
Det skal en projekteringsbevilling på 0,5 millioner kroner i 2024 gøre muligt. Pengene skal gå til en analyse af problemstillingen. Ret hurtigt herefter kan de resterende 4 millioner kroner frigives, så der kan laves en rundkørsel eller et signalanlæg.

Rundkørsel bliver til kryds igen
Et projekt til næsten det dobbelte, 8 millioner kroner, skal ændre den store rundkørsel ved Nielsen Biler og Rema 1000 i Tarp, efter al sandsynlighed til et vejkryds med lysregulering.
Det skal afhjælpe kapacitetsmæssige udfordringer i spidsbelastningstimerne samt forbedre trafiksikkerheden. Rundkørslen nærmer sig i spidsbelastningstimerne kapacitetsgrænsen, hvilket alle trafikanter nok har oplevet i myldretiderne. Der har tidligere for år tilbage været vejkryds.
I anlægsbudget 2024-2027 er der afsat 8 millioner kroner, og der har allerede været afholdt ekspropriationsforretning. Otte lodsejere har ikke accepteret erstatningen, én lodsejer mødte ikke op til åstedsforretningen og syv lodsejere har ikke godkendt projektet. Det er forvaltningens vurdering, at de lodsejere, der ikke har godkendt projektet, hovedsageligt begrundede det med utilfredshed med erstatningens størrelse. Den er op til byrådet at fastsætte ekspropriationsbeløbene.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top