Vejen banet for nyt supermarked i Hjerting

DETAILHANDEL – Esbjerg Kommunes planafdeling har nu leveret en kovending i sin indstilling til Plan & Miljøudvalget om eventuel tilladelse til et nyt stort supermarked i Hjerting Bycenter.

Forud for udvalgets møde 6. september lyder indstillingen nu, at man gør Hjerting til et bydelscenter, så der dermed bliver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 3.500 kvm i Hjerting Bycenter.

Den nye holdning i sagen er kommet efter afklarende møder med ICP (Institut for Center-Planlægning) og ‘aktive indspil fra projektudviklerne i både Hjerting og Sædding’, som det hedder i indstillingen. Sædding Centret får også mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 3.500 kvm, selvom der oprindelig kun var ansøgt om 2.500 kvm.

Den nye kommuneplan bag ændringen ventes at kunne vedtages sidst på året, og de to bydelscentre i Sædding og Hjerting skal udfylde forskellige roller.

I Sædding begrundes funktionen med placeringen i forhold til to store bydele, Sædding og Fourfeld, samt beliggenheden ved en indfaldsvej til Esbjerg.

I Hjerting begrundes funktionen som bydelscenter med Hjertings selvstændige bykarakter samt placeringen langt væk fra Esbjergs bymidte.

Se dagsorden for Plan & Miljøudvalgets møde med nærmere beskrivelse

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top