Separatkloakering i Hjerting

I uge 9 gik DIN Forsyning i gang med at separatkloakere i et område af Hjerting centreret omkring Jagtvænget. Og der vil blive gravet indtil midten af første kvartal 2023

En forkortet artikel kan læses i avisen

PRESSEMEDDELELSE: Årsagen til kloakarbejdet er, at kloakken skal deles op i to – et rør til spildevand og ét til regnvand.
Da DIN Forsynings entreprenør Svend B. Thomsen satte gravemaskinen i jorden i Hjerting i uge 9, lød startskuddet til et længerevarende kloakarbejde på Jagtvænget og en række gader i nærheden af Jagtvænget. Arbejdet vil rykke frem i små bidder, så det hele er ikke spærret af på én gang.
“Formålet med vores arbejde er at dele kloakken op i to – et rør til spildevand og ét til regnvand. Klimaet forandrer sig, og mængden af voldsomme regnskyl er stigende. Der er ikke plads til alt det regnvand i kloakken, men når vi deler kloakken op, kan vi lede regnvandet uden om renseanlægget og direkte ud i naturen igen. På den måde kan vi minimere mængden af oversvømmelser med spildevand og overløb af urenset spildevand til Ho Bugt. Så det er en gevinst for bl.a. miljøet,” fortæller projektleder fra DIN Forsyning, Kenneth Nybo Pedersen.
DIN Forsyning udskifter kloakken i offentlig vej. Man skal selv sørge for at lave adskillelsen af regn- og spildevand på sin egen grund. Her modtager man et brev fra Esbjerg Kommune, og fristen for at få det ordnet fremgår af brevet.

Lige nu er Plantagevej spærret
Fredag den 18/3 nåede arbejdet med kloaksepareringen til Plantagevej, og derfor er Plantagevej lige nu spærret for gennemkørsel imellem Engvænget og Jagtvænget, og der er skiltet for omkørsel af Hjerting Strand – Gl. Guldagervej – Engvænget.

Plantagevej er ultimo marts spærret. Foto: Hjerting Posten.

Plantagevej er ultimo marts spærret. Foto: Hjerting Posten.

“For at der kan graves i området, skal grundvandet bl.a. sænkes, hvilket var det første entreprenøren gjorde. Dernæst skal asfalten fjernes, og så kan kloakrørene skiftes. Plantagevej er spærret for gennemkørsel til ca. uge 17, men selvom en vej er spærret, vil det altid være muligt at passere til fods eller trækkende med en cykel,” fortæller Kenneth Nybo.
“Generelt gælder det, at du som beboer kan køre til din ejendom i det omfang, gravearbejdet tillader det. Når der skal graves ud for de enkelte huse, vil der vil være nogle dage, hvor man ikke kan komme til sin indkørsel, men entreprenøren giver besked på forhånd, så man undgår overraskelser,” siger Kenneth Nybo.

Følg med på facebooksiden DIN Forsyning graver i Hjerting
På facebooksiden ”DIN Forsyning graver i Hjerting” kan alle interesserede følge arbejdet, få indblik i tidsplanen osv.
“Bor man selv i det berørte område, tager vi selvfølgelig direkte kontakt i forbindelse med arbejdet. Så man er ikke nødt til at være på Facebook for at få vigtige informationer om arbejdet på ens egen vej. Facebookgruppen er ekstra tilbud om information,” understreger Kenneth Nybo.
“Har du spørgsmål til projektet, er du også velkommen til at ringe til direkte til mig på telefon 27 74 14 48 for at høre mere om arbejdet,” siger han.

Rotter i kloakken bliver forstyrret
Når man begynder at arbejde med kloakken, bliver rotterne som regel forstyrret. Derfor er DIN Forsynings ”rottefolk” gået i gang med at bekæmpe rotter forud for gravearbejdet.
– Rotter er sky dyr og følsomme overfor larm, så de bliver let forstyrret. For at komme rotterne i forkøbet og undgå, at det vrimler med rotter oppe på landjorden, er vi gået i gang med at bekæmpe rotter forud for kloakarbejdet. Inden entreprenøren rykker til et nyt område, spærrer vi af i kloakken og sætter rottebekæmpelse i gang – primært i form af rottespærrer og mekaniske fælder, der udløses via en varmesensor, fortæller Niels Peter Nielsen, der er ledningsmester og til daglig arbejder med rottebekæmpelse i DIN Forsyning.
På en strækning af Jagtvænget er der fx inden for en måned fanget 28 rotter
Ser du en rotte, så anmeld det. Udover at undgå, at rotterne kommer op i husene, er bekæmpelsen også med til at sikre en længere levetid på kloakrørene, som rotterne ellers ynder at gnave i stykker.
-“Selvom vi gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe rotterne, er det ikke unormalt, at man ser rotter i et område, hvor der bliver arbejdet med kloakken. Og så er det vigtigt at anmelde det til os,” fortæller Niels Peter Nielsen.
DIN Forsyning løser opgaven med rottebekæmpelse i byzonerne for Esbjerg Kommune. Har du set en rotte, kan du anmelde det via DIN Forsynings selvbetjeningside eller Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Hvilke veje bliver berørt?

Der skal arbejdes på følgende veje, og for nogle af dem gælder, at det ikke er hele vejen, der skal arbejdes på. De præcise områder fremgår af kortet, hvor også tidsplanen for de enkelte dele er angivet.
• Plantagevej
• Toftevænget
• Jagtvænget
• Solvænget
• Idræts Alle
• Jægervænget
• Østervænget
• Havrevænget
• Havborgvej
• Ryttervænget
• Hjerting Strandvej (ud for Havborgvej og Idræts Alle)
Når der skal graves på de to korte strækninger på Strandvejen, vil der ikke blive spærret helt men derimod sat midlertidig lysregulering op. Det sker dog først i slutningen af 2022 og starten af 2023.

Om DIN Forsyning

DIN Forsyning håndterer spildevand for tusindvis af kunder i Esbjerg og Varde kommuner og står både for kloakken og renseanlæggene. I Hjerting leverer DIN Forsyning desuden fjernvarme. Vand bliver leveret af Hjerting El og Vand. DIN Forsyning har ikke noget at gøre med elforsyning.
Læs mere om DIN Forsyning på www.dinforsyning.dk
Du kan også læse mere om separatkloakering generelt på separat.dinforsyning.dk

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top