Politisk tøbrud for planloven skal bane vej for nye kystnære udstykninger

Hele artiklen i PDF-format

BYUDVIKLING – To strandede udstyknings-projekter i Hjerting og Sjelborg løftes nu op på højeste politiske plan som gode eksempler på dårlig udmøntning af planloven.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fik 10. august lejlighed til at studere sagerne med egne øjne på en rundtur i Hjerting og Sjelborg, hvor han hørte nærmere om de konkrete, lokale forhold.

Det skete i selskab med borgmester Johnny Søtrup og kommunens topfolk samt forsvarsminister Carl Holst. Sidstnævnte deltog i sin egenskab af lokalvalgt MF’er for at følge op på sit valgløfte om at arbejde for sagen, som tidligere omtalt i Hjerting Posten.

Kommunen kæmper - uden tekstboks

I trekanten mellem Sanatorievej og Sjelborgvej i den nordlige ende af Hjerting har kommunen gennem flere år forsøgt at udstykke nye byg-gegrunde. Det er i flere omgange blevet afslå-et af Naturstyrelsen, bl.a. begrundet i en bekymring for, at den nye be-byggelse vil kunne ses fra kysten.I hjørnet mellem Sjelborgvej og Sjelborg Strandvej ønsker en privat bygherre at opføre otte mindre huse i en lille ’landsby’. Projektet nyder bred opbakning lokalt og roses af formanden for Plan & Miljø, John Snedker (S) for at passe ind i lokalmiljø og planram-mer, men Naturstyrelsen siger nej.

Politiske feltstudier

Troels Lund Poulsen er tovholder på regeringsudspillet ”Vækst i hele Danmark”, som præsenteres til oktober og bl.a. fokuserer på de barrierer i planloven, der bremser udvikling i Vandkantsdanmark.

I Venstre-folkenes optik er kystnærhedszonen en af de forhindringer, der får lov at dominere for meget og i mange tilfælde urimeligt i forhold til de faktiske forhold.

”Jeg er glad for at komme ud at se nogle af de barrierer, der konkret bremser væksten, for kystnærhedszonen kommer vi til at liberalisere,” fastslår Troels Lund Poulsen overfor Hjerting Posten.

Kommunaldirektør Otto Jespersen og direktør for Teknik & Miljø Hans Kjær gennemgik kortmaterialet og det faktuelle i sagen, mens delegationen først besigtigede området i trekanten mellem Sanatorievej og Sjelborgvej i Hjerting.

Her har kommunen gennem flere år forsøgt at lave en udstykning. Men Naturstyrelsen har givet afslag, bl.a. med henvisning til, at de nye boliger vil kunne ses fra kysten.

Oveni dét er der nu også givet afslag på en ny udstykning i Sjelborg, som Troels Lund Poulsen også fik lejlighed til at se.

Du så jo Nationalpark-skiltet, som står lige her i kanten af marken – er naturbeskyttelse det rene pjat her?

”Der er aldrig noget, der er pjat. Men vi har skabt et planlægningsregime i kystnærhedszonen, hvor den har fået karakter af en forbudszone i stedet for en udviklingszone,” lyder det fra erhvervs- og vækstministeren.

Troels Lund Poulsen afviser også, at det er fortolkningen af det eksisterende lovsæt, der er for stram.

”Det er reglerne, der skal liberaliseres. Man kan jo altid skyde på embedsmænd, og det har jeg valgt ikke at gøre. Vi har lavet et regelsæt, som er meget rigidt, og hvor vi i misforstået omsorg er kommet for langt. Og der er altså stor forskel i min verden på strandbeskyttelseslinjen på 300 meter og kystnærhedszonen på tre km. Der skal være større muligheder i kystnærhedszonen, end der er i dag,” siger ministeren.

 

Lovforslag på vej

Hvad gør I nu helt konkret?

”Processen er den, at jeg nu bruger august og september måned på at være rundt i Danmark og samle viden om, hvilke udfordringer kommunen oplever i regelsættet. Så vil jeg i den kommende Folketingssamling fremsætte forslag til ændring af planloven, hvor et af de store elementer bliver, at vi skal have liberaliseret mulighederne i kystnærhedszonen.”

Hvornår kan Søtrup så svinge spaden for en ny udstykning?

”Jeg forventer, at vi kan få vedtaget en liberalisering af planloven i løbet af foråret 2016. Og så må vi jo se, om den ændring så giver mulighed for at lave noget i det her område.”

Esbjergs borgmester er overbevist om, at det bliver tilfældet, og der nu endelig kommer hul igennem.

”Det tror jeg. Troels Lund kan jo ikke rigtigt se argumenter imod det, og nu kører vi ned og viser ham, hvor langt vi er fra vandet, og at der ligger huse imellem. Vi har også påpeget, at det her vil være en naturlig afslutning på vores fine udstykning herude for syv år siden,” understreger Johnny Søtrup.

Tror du, det er realistisk at komme i gang næste år?

”Ja – det både tror og håber jeg på.”

 

Fælles politisk pres

Teknisk direktør Hans Kjær oplyser, at kommunens muligheder er udtømt rent administrativt og formelt for de to projekter, og man kan ikke foretage sig mere ad den vej. Derfor kan man kun håbe på politisk tøbrud for planloven, og her presser de lokale socialdemokrater også på.

”Vi er alle sammen dybt overraskede over det seneste afslag til Sjelborg-projektet, og her står vi sammen i Esbjerg Kommune,” fastslår Socialdemokraternes førstemand i byrådet, John Snedker.

”Det andet projekt ved Sanatorievej ser vi planstrategisk som en rigtig afrunding af Hjerting – også med respekt for de naturværdier, vi selvfølgelig skal værne om. Men der er mange gode kampe, som vi er enige om i byrådet, og dem skal vi tage sammen.”

 

S-toppen involveres

Vil du også skubbe på landspolitisk?

”Ja, det har vi givet hinanden håndslag på, og jeg vil konkret tage det op overfor Bjarne Corydon” lover John Snedker.

 

Politisk tøbrud for planloven skal bane vej-2

Jane Braa Nielsen viste Sjelborg-grunden for erhvervs- og vækstministeren, mens Sofus (i midten) virkede skeptisk.

Sjelborg-udstykning også ramt af afslag

Alle var enige, alle var glade, og byggestilen ramte plet i nærmiljøet.
Sådan var det i hvert fald lokalt, både planmæssigt og politisk. Men så faldt dommen fra Naturstyrelsen:

Der kan ikke gives tilladelse til projektet med udstykning til otte mindre ’landsbyhuse’ ved Sjelborg Strandvej i forhold til planloven. Der er ikke nogen ’særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse’, som vil muliggøre et nyudlæg af grunde i kystnærhedszonen. Det rækker heller ikke som begrundelse, at der faktisk er et behov for nye boliger, og at kommunen løbende har givet en række land-zonetilladelser til andre byggerier i området.

Sagen rummer flere paradokser: For det første er administration af planloven nu flyttet over i Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor ministeren ellers lover liberalisering af området. Det har dog ikke fået indflydelse på den tidligere afgørelse, som fastholdes i en mail fra 3. august.

For det andet er selvsamme bygherre netop nu i gang med at opføre en væsentligt større villa til eget brug – lige på den anden side af Sjelborg Strandvej.

Det kan lade sig gøre på grund af et tredje paradoks i sagen: Der kan godt bygges i kystnærheds-
zonen, hvis byggeriet ikke har et omfang, der kræver ny lokalplan. Så i princippet kunne de otte landsbyhuse sagtens opføres – hvis bare der blev søgt tilladelse til at opføre dem enkeltvis…

”Det er fan’me frustrerende, og spørgsmålet er, hvad de egentlig vil have”, lyder det fra bygherren Michael Braa Nielsen, Braa Invest A/S.

”Min egen nye villa ligger jo faktisk tættere ved vandet, og den er større end de små huse her, så jeg forstår ingenting. Alle er jo vilde med projektet her lokalt, og jeg kan uden problemer sælge alle otte huse i en fart.”

Læs også vores leder: Jorden kalder København

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top