Staten siger igen nej til nye kystnære udstykninger

I Område 1 mellem Sanatorievej og Sjelborgvejvil kommunen gerne have lov at udstykke byggegrunde som led i de nye muligheder med udviklingsområder tæt på kysten –men staten har igen givet afslag på det gamle ønske.

 

UDSTYKNING – Kampen har stået på gennem mange år, og nu har Esbjerg Kommune tabt endnu en runde.

I efteråret ansøgte kommunen om tilladelse til
to nye udviklingsområder – en ekstraordinær mulighed, der er opstået efter en opblødning af planloven. Dermed kan der i visse tilfælde gives tilladelse til nyt byggeri indenfor kystnærhedszonen, hvor det ellers som udgangspunkt er forbudt at oprette nye boliger.

Tanken bag opblødningen er at give kommunerne bedre muligheder for at udvikle i områder, der ligger tæt på kysten, men udenfor særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Det ligger også i kortene, at kommunerne dermed ikke skulle stramme buen for hårdt i sine ønsker om
nye udviklingsområder, som ikke skal placeres helt ude ved kysten.

Stadig optimisme

Esbjerg Kommune ansøgte i oktober sidste år om at få Område 1 og 2 (se oversigtskort) godkendt som udviklingsområder, så der kan udstykkes, men Erhvervsstyrelsen har nu givet afslag på det ønske.

På sit seneste møde kunne Plan & Miljøudvalget derfor ikke gøre andet end at få en orientering om sagen, men alligevel ser man optimistisk på mulighederne senere.

Skal med i planstrategi

”Man skal jo som udgangspunkt udvikle bag kystzonerne. Men det her falder på, at de ønskede områder ikke har været med i kommunens planstrategi,”
siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).

Ifølge hendes udlægning er det primært teknikaliteter og formalia, der står i vejen for en godkendelse.

”Vi har ikke fået nej på grund af områderne i sig selv, men fordi de ikke ligger i et område med en planstrategi. Man har selvfølgelig prøvet at gøre ansøgningen så attraktiv som muligt, men næste skridt er så at lave den planstrategi. Vi har jo fået afslag og kan ikke gøre andet nu.”

Ingen alternativer

Er der nogle alternativer – f.eks. helt nye områder eller en anden rækkefølge?

”Nej, det er der ikke. Men det er jo nogle meget attraktive områder, så vi forventer da, at udstykningerne vil sælge som varmt brød, når vi får tilladelsen. I lige præcis de områder her er vi nødt til at følge processen – og vi kan ikke bytte om på rækkefølgen. Det er en planstrategi, de beder om, så det er dét, de får,” siger Karen Sandrini.

Naturlig afrunding

Hendes forgænger på formandsposten, John Snedker (S) har gennem flere år talt varmt for, at Område 1 i hjørnet mellem Sanatorievej og Sjelborgvej vil indgå som en naturlig afrunding af Hjerting, mens Socialdemokraterne i sin tid stemte imod at ansøge om Område 2 ved Ådalen mellem Sædding og Hjerting.

I område 2 ligger der nogle mindre fritidshuse, og kommunen har ansøgt om at udlægge de eksisterende grunde til byzone.

Område 3 på oversigtskortet vil indgå i en senere ansøgningsrunde, mens Område 4 er båndlagt af landbrugsinteresser frem til 2019.

 

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top