Guldager-borgere ønsker flere udstykninger og mindre trafik

VÆLGERMØDE – Både Guldager Forsamlingshus og panelet var fyldt godt op, da masser af lokale vælgere og elleve håbefulde kandidater fra alle lister mødte frem til vælgermøde 8. november.

Efter den indledende runde gav formanden for Guldager Lokalråd, Jørn Gade Pedersen, bolden op for en debat om udstykninger og mangel på samme i den aktive landsby.

”I 2013 blev der vedtaget en landsbyplan med flotte visioner for Guldager. Men indtil nu har vi kun set en lukning af skolen og lukning af et planlagt område til nye boliger,” sagde Jørn Gade Pedersen.

Det sidste var med henvisning til, at de planlagte boligområder syd og nord for byen nu bliver overhalet af den kæmpe udstykning ved Sønderris. Den ligger på vej på den ’forkerte’ side af Tarphagevej – set med Guldager-briller.

”Vi kommer til at smelte sammen med Sønderris og miste nogle af vore landsbykvaliteter,” lød bekymringen fra lokalrådsformanden.

Formanden for Plan og Miljøudvalget, Socialdemokratiets borgmesterkandidat John Snedker, forsikrede, at udstykninger i Guldager ikke er glemt.

Planen kan ændres

”Vi skal ikke lade os begrænse af planen indtil nu, men bruge den som afsæt for fortsat udvikling, og det har ikke været et mål i sig selv, at Guldager og Sønderris skal smelte sammen Men der er jo nogle konsekvenser af, at folk er interesseret i at bo her, og så forsøger vi at udstykke, hvor folk gerne vil bo,” sagde John Snedker.

”Det er stadig min vision, at vi skal videreudvikle landsbyplanen og aktivere de områder, der er udset til udstykning på længere sigt. Hvis det viser sig, at behovet kommer hurtigere i Guldager end forventet, så kan vi også ændre kommuneplanen.”

Døren på klem

Venstres kronprins, borgmesterkandidat Jesper Frost Rasmussen holdt også døren åben for nye udstykninger.

”Det er i høj grad jer i Guldager, der er med til at definere om Guldager fortsat er en landsby og ikke en forstad. Planen er ikke behandlet endnu i Plan og Miljø, men hvis der er nogle gode høringssvar, så har vi jo mulighed for at kigge på det,” sagde Jesper Frost Rasmussen.

Borgerlistens kandidat Erik Svendsen – som selv bor i Guldager – skar igennem med en holdning om, at rådhuset har sparket udviklingen til hjørne.

Udvikling bremses

”Som tilflytter kan man vælge mellem 13 grunde i Hjerting, et hav af dem i Sønderris og en 6-7 stykker i Vester Nebel. Men husene bliver solgt øjeblikkeligt her i Guldager, og folk står i kø for at bygge. Det er ikke lokalsamfundet her, der bremser udviklingen – det er fra højere sted,” lød det fra Erik Svendsen.

Den store transit- og pendlertrafik gennem Guldager fik også mange ord og få løsninger med på vejen. Der var rørende enighed om, at det er et gammelt problem, som bliver værre og værre, men det eneste konkrete var et forslag om 40 km/t hastighedsgrænse gennem Guldager.

Tekst:

Relaterede artikler

Top