Nyt busnet giver direkte studie-ringlinje

Hele artiklen med oversigtskort i PDF-format

BUSBETJENING – Esbjerg Kommune ønsker en ’gentænkning’ af hele systemet for offentlig transport, og konsulenthuset Rambøll har nu leveret en rapport med forslag til et nyt bussystem.

Hent oplæg til ny busplan her

Hvis det gennemføres, kan bl.a. de studerende fra 6710 næste sommer se frem til en direkte forbindelse til de store campusområder, uden at skulle skifte bus i midtbyen.

Se oversigtskort i stor størrelse

Stambus-princip

Hovedfilosofien i Rambølls oplæg er det såkaldte stambusprincip, som de senere år er indført i bl.a. København, Aarhus, Aalborg og Kolding. Et stambusnet er baseret på forholdsvis få linjer, der til gengæld kører med høj frekvens, det vil sige mange afgange, så man får bedre service i de korridorer, der betjenes.

Til gengæld gøres op med parallel betjening, så man nogle steder kommer til at gå længere. Det gælder f.eks. for vejene Ådalsparken, Tarphagevej og Håndværkervej i Sædding, der alle betjenes af bybuslinjer, selvom der kun er få hundrede meter i luftlinje mellem dem, som Rambøll bemærker.

 

Op til fire i timen

På de centrale strækninger vil stambussystemet betyde op til fire busser i timen, og på yderstrækningerne kan linjerne så dele sig og betjene forskellige endestation med lavere frekvens.
Rambøll foreslår i alt tre stambuslinjer, som i hver sine ender betjener de seks såkaldte oplande: Hjerting, Guldager, Grønlandsparken, Gjesing/Tarp, Kvaglund og Østerbyen.

Kollektiv trafik Esbjerg Figur 34

Tre stambuslinjer – her rød, gul og blå – skal suppleres af en studieringlinje (stiplet mørkblå) samt ekstra linjer i bl.a. Sædding.

 

Derudover suppleres med rute 11 og 12 i de områder, som stambusserne ikke betjener, bl.a. dele af Sædding samt Esbjerg Strand.

 

Ny direkte studie-bus

De studerende er en central kundegruppe for den kollektive trafik, konkluderer oplægget. Derfor har planen fokus på at sikre effektiv betjening af studiepladserne, ikke mindst til de to campusområder, Campus Jerne og Campus Esbjerg.

Derfor foreslås det, at den nuværende linje 240 Esbjerg-Alslev-Varde omlægges til en ’studieringlinje’, der kører Varde-Alslev-Hjerting-Sædding-Campus Esbjerg-Campus Jerne og derefter til den kommende Jerne Station og videre til midtbyen.

Det undersøges desuden, om studieringlinjen vil have kapacitet til at gennemføre lokale ture fra Jerne Station til Sædding og retur i myldretiderne.

 

Ingen bus til Sjelborg

Det nye system betyder dog også, at nogle områder i 6710 helt mister deres busbetjening i forhold til i dag. Det går bl.a. udover Gl. Guldagervej i Hjerting og Sjelborg.

De fleste steder vil der fortsat være et busstoppested indenfor 400 meters gangafstand, men det gælder dog ikke ’det yderste af Sjelborg-området’, skriver Rambøll.

 

Fra næste sommer

Der lægges op til at indføre det nye bussystem fra sommeren 2017, og byrådet godkendte 6. juni at sende planen i frivillig, offentlig høring.

Den ny Jerne station er en forudsætning for planen – den vil dog ikke stå klar ved overgangen, så det kræver midlertidige løsninger for studerende med toget fra Ribe og Bramming

Esbjerg Kommune havde sidste år en samlet udgift til busdrift på 103,5 mio. kr., hvoraf cirka en tredjedel blev dækket af billetindtægter.

 

Endestation Tarp

Ny endestation for busser i Tarp

En helt ny busterminal i Tarp til en anslået pris på 1,5 mio. kr. er en af de højt prioriterede forudsætninger i den nye busplan.
Rambøll foreslår, at den anlægges på Bryndumvej overfor Landlystvej – på et kommunalt ejet areal – hvor busser i begge retninger kan vende eller køre igennem.

 

 

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top