Nye tæt-lav boliger på vej ved Sædding Strandvej

BOLIGER – Efter en del justering og tilretning ovenpå to runder af nabohøringer er der nu givet grønt lys for syv nye boliger, der skal opføres på Sædding Strandvej 257 og 259.

Den tilrettede sag blev godkendt på Plan & Miljøudvalgets møde 23. november, og dermed får beboerne i de relativt nybyggede rækkehuse Strandparken udsigt til nye naboer.

I det oprindelige projekt var der planlagt otte boliger, men det ville kræve dispensation fra lokalplanens krav om grundstørrelser på minimum 250 kvm, så efter første høring blev det justeret ned til syv.  De to yderste mod Strandvejen bliver på én etage og 113 kvm, mens resten bliver på to etager og 137 kvm.

De syv nye boliger og deres grundstykker er her på kortet markeret med henholdsvis blå og rød farve, mens den nye, fælles adgangsvej er markeret med grå farve. De to forreste boliger ud mod Sædding Strandvej bliver kun på én etage.

En af naboerne er i høringen bekymret over, at der kommer en overvægt af tæt-lav bebyggelse, som vil påvirke områdets status og ejendomsværdier og beder om respekt for lokalplanens krav om højst én etage.

Det samme gør beboerne i de nybyggede rækkehuse – selvom de selv har fået dispensation fra samme krav. Tilsvarende gør de også indsigelse mod lokalplanens krav om sadeltag med 30-50 graders hældning, som deres egne boliger fik dispensation for.

Generelt anerkender de nærmeste naboer dog projektet som forskønnelse af området, så der ikke ligger ’døde arealer’ hen uden vedligeholdelse, og de beder desuden om tinglysning af forbud mod altaner mod nordøst af frygt for indbliksgener.

Inderste hus rykkes

Det sidste bliver imødekommet og samtidig rykkes den inderste bolig (øverst på tegningen) 2,5 meter længere mod vest samtidig sænkes huset 35 cm på grunden. Det sker af hensyn til naboerne bagved på Ådraget.

I forhold til højden på det nye byggeri og tagenes udformning påpeger forvaltningen, at der er byggeret til en højde på 8,5 meter, men at bygningshøjden bliver maksimalt 7,4 meter på det mest kritiske sted, målt fra det indlagte niveauplan eller maksimalt 7,9 meter målt fra naturligt terræn.

Desuden minder man om, at området er udlagt til tæt-lav bebyggelse, og højden på husene ’menes ikke at ville syne meget anderledes’, hvis de overholdt lokalplanens krav om sadeltag.

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top