Højhuse skulle hastes igennem uden saglig grund

HØJHUSBYGGERI – I skal beslutte det her i en fart – ellers er økonomien usikker. Sådan lød beskeden fra Esbjerg Kommunes forvaltning til Plan & Miljøudvalget, som 4. december skulle endeligt vedtage et nyt og meget omdiskuteret boligprojekt i Sædding.

Det var efter, at denne avis var afleveret til tryk, og udfaldet kendes derfor ikke i skrivende stund. Men reelt var der ingen grund til hastværk, og kun en meget lille risiko for ændrede vilkår næste år, erkender forvaltningsdirektøren nu overfor Hjerting Posten.

Forhistorien er, at Ungdomsbo planlægger at opføre 85 nye boliger (tidligere 90) ved Strandvænget i Sædding, herunder tre højhuse på op til seks etager. Det har udløst massive protester og 173 indsigelser i høringsperioden, der sluttede 21. november. Men allerede få dage senere var forvaltningen klar med sin indstilling, hvor der kun sker en enkelt sproglig tilføjelse i lokalplanen om en – ifølge embedsmændene – overflødig bekymring for vindkast mellem højhusene.

Samtidig påpeger forvaltningen, ’det er væsentligt’, at lokalplanen besluttes i år ’af hensyn til udmøntningen af den kommunale grundkapital for projektet’. Derfor skal borgmesteren bemyndiges til at tage beslutningen, fordi man ikke kan nå at debattere den på årets sidste byrådsmøde af hensyn til formalia.

I første omgang forklarer teknisk direktør Hans Kjær, at hastværket skyldes usikkerhed om lovgrundlaget næste år. Ved almennyttigt boligbyggeri skal kommunen som udgangspunkt stille med 14 pct. af byggesummen i såkaldt grundkapital. Det har dog i nogle år været nedsat til 10 pct., men denne nedsættelse udløber til nytår.

”Hvis byrådet skal være sikker på 10 pct., skal lokalplanen være godkendt i år,” forklarer Hans Kjær.

”I værste fald bliver grundkapitalen næste år 14 pct., og så snakker vi mange penge. Det kan let blive flere millioner”.

Et par minutters efterfølgende research viser dog, at en forlængelse af ordningen med 10 pct. er godt på vej gennem Folketinget. Allerede 10. oktober fremsatte boligministeren forslag om forlængelse i 2019 og 2020. Samtlige partier støtter forslaget, som dermed reelt er besluttet. Kun et helt hypotetisk jule-lynvalg kan nå at komme i vejen for den endelige tredjebehandling 13. december. Med andre ord – der er reelt ingen økonomisk usikkerhed ved at tage den lokale beslutning i ro og mag.

”Men vi ved jo ikke med sikkerhed, om det kommer igennem eller ej. Jeg jo nødt til som direktør at sige til politikerne, at der er en risiko – jeg kan jo ikke garantere, hvad Folketinget beslutter,” siger Hans Kjær.

”Jeg må jo ikke begynde at spekulere i det ene og det andet politiske flertal.”

Flertallet er der jo 100 pct. –  samtlige partier støtter det?

”Ja, og sandsynligvis ændrer det ikke noget som helst. Men jeg kan jo ikke indstille en lodseddel til politikerne. Så må de beslutte, om de vil tage en chance – men du har jo ret i, at risikoen er uendelig lille,” erkender Hans Kjær.

Er mindre end en uges behandling af de mange høringssvar seriøs forvaltning?

”Svarene kommer jo løbende ind, men der er jo rigtigt mange, så der er også mange gode folk, der behandler dem.”

Kan du garantere, at hastværk ikke er lastværk?

”Fuldstændigt.”

I en senere uddybning oplyser Hans Kjær, at kommunens ekstra omkostning ved højere grundkapital kan løbe op i knap fem mio. kr. for de første to etaper. Det er dog ved en sats på 14 pct., som slet ikke er i spil i det nye lovforslag. Det opererer med 8, 10 eller 12 pct. efter boligens størrelse.

Ifølge lokalplanens oplysninger vil de 85 nye boliger have en gennemsnitsstørrelse på maks. 98,8 kvm. Dermed vil de kræve en grundkapital på kun 10 pct. ifølge den nye lov, og så er økonomien uændret – også næste år.

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top