Nyt tæt-lav boligkvarter i Gl. Sædding får etagebyggeri i op til seks etager

Boligforeningen Ungdomsbo planlægger 90 nye boliger i et grønt område (markeret med blå streg) ved Strandvænget i Sædding – heraf skal de 50 boliger placeres i tre højhuse på op til seks etager.

BOLIGBYGGERI – Hvis du bor i nærheden af Strandvænget, kan du med al sandsynlighed snart se i omegnen af 90 nye boliger skyde op. Boligforeningen Ungdomsbo ønsker nemlig at udbygge et boligområde i Gl. Sædding, hvor der nu er boldbane og grønne områder.

Sagen har været behandlet i Økonomiudvalget den 20. august, hvor den blev godkendt. Der bliver tale om 40 boliger, der bygges som tæt-lav. Det kan for eksempel være dobbelthuse eller rækkehuse i den nordøstlige del.

I den sydøstlige del er det planlagt, at der skal bygges 50 nye boliger i form af etageboliger fordelt på tre bygninger på hver fire-seks etager.

Træer må falde

Forvaltningen henstiller til, at den højeste af de tre bygninger skal bygges mod syd. Det skulle ifølge forvaltningen betyde, at der ikke er skyggegener for de omkringliggende boliger.

Det er meningen, at en række af de grønne områder i området skal bevares. Mod nord vil der dog blive fundet den store havesaks frem. Her er området afgrænset af et læhegn, der består af en række markante ege- og bøgetræer.

I forslaget til lokalplanen står der, at der skal foretages oprydning i plantebælterne, så træerne nogle steder kommer til at stå som ’solitærtræer’, altså træer der står alene, nogle steder med grupper af træer og andre steder som egentlige læhegn.

”Oprydningen vil skabe lys og luft for borgerne i området særligt for boligerne på Fyrparken 510-548,” står der i forslaget.

Nye grønne områder

I dét står der også, at der vil blive inddraget nogle af områdets grønne arealer, mod at der udlægges og etableres nye, grønne områder med en højere kvalitet end de eksisterende.

”Det er intentionen med lokalplanen, at området fortsat skal have et grønt præg,” står der blandt andet.

Der vil også blive anlagt parkeringsbåse, så der til hver bolig vil være minimum én parkeringsplads samt mulighed for gæsteparkering forskellige steder i området. Veje i området bliver lege- og opholdsveje, hvor der er nedsat hastighed.

For at forslaget til lokalplanen for det nye byggeri kan gennemføres, har det været nødvendigt at ændre i Kommuneplanen 2018-2030. I den er der nemlig ikke mulighed for byggeri i mere end fire etager.

Forslaget til lokalplan bliver nu sendt videre til behandling i byrådet og kommer derefter i høring.

 

Tekst:
Tags ,

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top