Kæmpe boligudbygning på vej i fremtidsplan for Guldager og Sønderris

Hele artiklen i PDF-format

BYUDVIKLING – Tre helt nye og meget store boligområder vil de kommende år øge indbyggertallet i både Sønderris og Guldager, sikre et bredere udvalg af boligtyper og måske tilføre Guldager en dagligvarebutik igen.

Sådan lyder visionen fra kommunen og håbet fra lokalrådet i en ambitiøs fremtidsplan for udviklingen, der offentliggøres i næste kommuneplan efter sommer.

Første etape af udbygningen – et helt nyt og stort boligområde med 138 nye parcelhuse vest for Sønderris – er netop sendt i høring. Her ventes spaden at komme i jorden i foråret 2018 for den første af i alt seks etaper.

Stor efterspørgsel

De næste trin i den store udbygningsraket ligger nogle år længere ud i fremtiden. Her planlægger kommunen endnu to store og helt nye boligområder med måske 100-150 boliger i hver: Dels nord for Guldager Idrætscenter, dels nord for Guldager by ved Frøkjærvej.

”Vi kan se, at efterspørgslen efter at bosætte sig i Sønderris og Guldager-området er rigtig, rigtig stor. Og det kan vi godt forstå, for det er et attraktiv område med god karakter og fin sammenhæng i skoler og infrastruktur,” forklarer formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S) om den fremtidige udbygning.

”Guldager Lokalråd har fortalt os om deres ønsker til den fremtidige udvikling. Det har vi lyttet til og taget ind i den kommende planperiode. Det er jo et helt nyt og jomfrueligt område, og vi sender det ud som et konkret forslag i den kommende planperiode.”

For udvalgsformanden er det også vigtigt, at de nye boligområder får et blandet udbud af boliger, så der ikke kun er tale om f.eks. traditionelle villaer.

Der skal også være mulighed for tæt-lav bebyggelse og f.eks. seniorboliger, så folk kan blive boende i området, selvom de måske ikke længere orker et stort hus med stor have.

Godt mix af boliger

”Lige præcis mixet er meget afgørende. Når vi har et mix af boligtyper, har vi også et godt mix af mennesker og aldersgrupper,” fremhæver John Snedker.

For de helt nye områder ved Guldager er der ikke så mange konkrete data at berette om endnu. Det hører også med til historien, at de markerede områder på kortet er en del af visionen, men intet er besluttet endnu.

”De nye områder lægges ind i forslaget til Kommuneplan 2018-2030, der kommer i høring efter sommerferien. Det er så nyt, at der ikke er tænkt mange tanker for det endnu,” forklarer planchef Peter Bagge fra Esbjerg Kommune.

”Men næste skridt efter Sønderris-udbygningen er Guldager – vi kigger både på nord og syd, vi skal så have afklaret rækkefølgen. Og det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal være færdig med Sønderris-delen først,” tilføjer planchefen, og samme toner lyder fra udvalgsformanden.

Det ligger dog i kortene, at man ikke tager hul på Guldager-delen, før de nye udstykninger i Sønderris er godt på vej. Her er de seneste grundsalg dog gået som varme hveder før St. Bededag, men realistisk set ligger de helt nye områder måske otte-ti år ude i fremtiden.

Guldager Lokalråd blev i sidste uge orienteret om kommunens visioner på et møde med økonomiudvalget, og formanden ser generelt meget positivt på planerne.

Vigtigt landsbypræg

”Det er spændende områder at bygge i, men det er også vigtigt for os at bevare landsbypræget i Guldager. Vi tror på, at det bliver attraktivt, hvis vi bevarer en landsby, hvor man kender hinanden og opretholder fællesskabet,” siger Jørn Gade Petersen, formand for Guldager Lokalråd.

”Det er vigtigt, at de ting hænger sammen, men det er også vigtigt at komme op på 11-1200 indbyggere, så vi kan tiltrække en dagligvarebutik på længere sigt,” siger ’borgmesteren’ i Guldager, der p.t. kan mønstre ca. 950 sjæle.

”Vi tror jo på, at der fortsat er mange, der gerne vil bo i vores område. Det kan vi også se, når vi har huse til salg herude – der er ikke lang liggetid. Esbjerg International School tiltrækker jo også mange beboere, og det ville da være helt naturligt med folk på skolen at bo tæt på.”

Fuld opbakning

Derfor har lokalrådet også udtrykt fuld opbakning til planerne og roser i øvrigt kommunen for godt samarbejde. Men formanden minder om, at udbygningen skal laves rigtigt.

”Man er jo også tæt på at bygge de forskellige byområder sammen. Så det er vigtigt, at man ikke får københavnske tilstande, hvor man kører fra det ene område til det andet uden at ane, hvor man er henne,” advarer Jørn Gade Petersen.

Han peger desuden på vigtigheden af, at infrastruktur og skoler m.m. skal være gearet til at matche udviklingen. Børnene fra Guldager skal f.eks. have god mulighed for at komme gennem de nye områder på vej til Sønderrisskolen.

I den forbindelse har kommunens planafdeling også markeret to mulige placeringer af endnu en stitunnel under Tarphagevej med forbindelse gennem det nye boligområde ved Sønderris.

150 nye boliger i seks etaper

UDSTYKNING – Et areal på over 31 hektar mellem Sønderris og Guldager skal de kommende år udstykkes til omkring 150 nye boliger.

Lokalplanen for området, der nu er på vej i høring, udlægger udstykning til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, gårdhavehuse o.l.,
som det hedder.

En gennemgående grøn kile nord-syd skal binde området, der skal være en ’grøn ankomst’ via stamvejene til de tre boligområder, og der bliver en række grønne oaser i bebyggelsen med bl.a. regnvandssøer samt lege- og bålpladser.

Lokalplanen åbner desuden mulighed for, at der kan opsættes en mobilmast i det sydøstlige hjørne af området på maks. 24 meter, og det har andre steder haft potentiale for at lægge op til debat.

Den gældende lokalplan for det eksisterende villakvarter overfor den nye udstykning giver mulighed for etablering af rundkørsler ved koblingen af vejene Skorpionens Kvarter og Skyttens Kvarter til Sønderrisvej.

Denne del af lokalplan 317 vil dog blive aflyst, ’da planer om rundkørsler ikke længere er aktuelle’, hedder det i forslaget til den nye lokalplan.

De nye udstykninger udbydes i seks etaper (oprindeligt syv), der startes i den sydlige ende, og tegningen herover viser et eksempel på, hvordan området kan disponeres.

Hvis alt går planmæssigt med plangrundlag og formalia, kan spaden gå i jorden for de første huse i foråret 2018.

Tekst:

Relaterede artikler

Top