Indvielse af Guldagerringen blev et pænt tilløbsstykke

Pladsen set fra oven. Foto: Eve Luftfoto

Snoreklip til ny naturlegeplads og en energisti i Guldager tiltrak 100 personer

Hent artiklen som PDF her

FRITIDSLIV – Guldager Borgerforening har siden 2010 arbejdet på at få etableret Guldagerringen, der i landsbyplanen for Guldager beskrives som det nye og aktive rum i landsbyen, der understreger visionen om den sunde landsby med fokus på motion.
”I 2015 blev multibanen, bålhytten og udendørsfitness på boldbanen i Guldager taget i brug, og i 2017 blev en række energistier indviet, hvorefter der blev sat fokus på, at få etableret en naturlegeplads og en sti langs Skelbækvej til Guldager Møllesø. Det lykkedes, blandt andet med støtte fra flere fonde og Esbjerg Kommune, at få skaffet de økonomiske midler til naturlegepladsen og energistien, der blev etableret i foråret 2021,” fortæller borgerforeningens formand Jørn Gade Pedersen.
På grund af forsamlingsforbuddet skete indvielsen desværre først mandag den 28. september 2021 klokken 17.

Positiv udvikling

Søren Heide Lambertsen klipper den røde snor. Foto: Ole Schultz.

Søren Heide Lambertsen klipper den røde snor. Foto: Ole Schultz.

Formanden for Teknik- & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen, påpegede i sin tale vigtigheden af, at lokale kræfter gør en indsats for, at sikre en positiv udvikling i et lokalområde. Det er Guldager et godt eksempel på, idet der efter lukningen af Guldager skole er sket en positiv udvikling med blandt andet etablering af Den internationale skole, den kommende ny dagligvarebutik og etableringen af Guldagerringen med de mange aktivitetsmuligheder.
Herefter klippede Søren Heide Lambertsen den røde snor over.
Indvielsen fortsatte med at de fremmødte hyggede sig med en pølse og lidt at drikke.
Efter en til to timer kunne Guldager Borgerforening se tilbage på et godt arrangement med stor opbakning.
-fina

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top