Grønt lys til Strandkanten

BOLIGER – Strandkanten bliver navnet på et nyt boligprojekt på Sædding Strandvej 251A, hvor REKA Gruppen A/S opfører ni rækkehuse i to etager.

Projektet – som tidligere blev kaldt Strandparken – genopliver en byggegrund, hvor der før finanskrisen blev forsøgt med et boligprojekt i andet regi.

”Vi går i gang med at lave vej og infrastruktur indenfor en uge eller to, og de første huse vil stå klar omkring oktober,” fortæller adm. direktør Jesper Kristensen fra REKA Gruppen med hjemsted i Varde.

”Det er endnu ikke afklaret, om vi bygger det hele på én gang, men vi bygger mindst to huse, så folk kan se, hvordan det ser ud.”

Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg godkendte på et møde den 7. april, at der bliver givet dispensation til at bygge i to fulde etager fremfor den ene etage med udnyttet tagetage, der ellers er normen i området.

Det skete med den begrundelse, at to etager i praksis ikke vil give flere skyggegener for naboerne.

Beboerforeningen Sædding Strandvej havde i sit høringssvar ønsket, at altanerne mod syd laves som franske altaner (altså bare med gitter uden udhæng) af hensyn til naboerne.

Bygherren kunne dog henvise til, at alle afstandskrav er overholdt for altanerne, og ønsket blev ikke opfyldt. Til gengæld fik beboerforeningen bekræftelse på, at det ikke er planen at plante høje træer af hensyn til udsigten.

Strandkanten 02

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top