Grønt lys til navnesponsorat for Mentor IT Bike Park

MOUNTAINBIKEBANE – De sidste sten er nu ryddet af vejen for det ambitiøse projekt med mountainbike park ved og på den store kælkebakke i Ådalen.

Pengene til anlægsbudgettet på omkring 600.000 kr. er skaffet – ikke mindst via en stor donation fra virksomheden Mentor IT i Sædding, som spytter hele 200.000 kr. i kassen. Det sker dog i bytte for et navnesponsorat, så anlægget for ’Mentor IT Bikepark’ som sit officielle navn, og det er netop blevet godkendt af Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg.

”Vi er nu klar til som udvalg at kunne sige, at det her kan blive en realitet – også med de ønsker, klubben har til navngivning,” siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Anders Kronborg (S).

Nye generelle regler

”Vi kunne vælge at være rigtigt bureaukratiske og regelryttere, men i det her ligger der jo en gang vestjysk snusfornuft. ”

I første omgang var udfordringen, at der simpelthen ikke eksisterer nogen regler at forholde sig til på området. Normalt handler navnesponsering om traditionelle sportsanlæg som f.eks. idrætshaller og fodboldstadions. Derfor er der nu lavet generelle retningslinjer for grønne områder.

Udgangspunktet er, at et grønt område ikke kan opkaldes efter en sponsor, eftersom sådanne områder er navngivet i forvejen. Den salomoniske løsning i dette og lignende tilfælde bliver derfor, at funktioner i et grønt område godt kan opkaldes efter en sponsor, f.eks. hvis der laves mountainbikebaner motionsanlæg, legepladser, m.m. De nye regler har også stramme regler for skiltningen.

”Der er jo ingen, der ønsker, at vores naturområder skal blive til skilte- og reklameskove,” siger Anders Kronborg, der gerne ser sponseringen af Mentor IT Bikepark som inspiration for andre projekter.

”Det kunne man godt forestille sig. Nu følger vi udviklingen tæt i udvalget. Der ligger også på sigt nogle udviklingsmuligheder, så man kan gøre området større – f.eks. ved at forbinde det med Møllesøen ved Guldager. Anlægget i Ådalen har også den positive sideeffekt, at det tager noget pres af Marbæk-området, så alt i alt er det rigtig spændende for hele Esbjerg,” påpeger Anders Kronborg.

Fint med sponsorerne

Hos foreningen MTB Esbjerg lyder meldingen, at sponsorerne lever fint med de nye regler på området.

”De er glade og tilfredse – det, der er vedtaget, er faktisk det, som vi selv har arbejdet på sammen med forvaltningen. Jeg havde møde med Mentor IT, som er glade for oplægget, og de andre sponsorer får også det, de er blevet lovet,” siger formand Jan Slot fra MTB Esbjerg.

Foreningen håber nu at komme i gang med det praktiske arbejde i februar.

Der har også været forlydender om, at Naturstyrelsen også skulle ind over projektet med en godkendelse, men det forventer man ikke hos kommunens Teknik & Miljø-afdeling.

Derfor mangler der nu kun byrådets formelle godkendelse af udvalgets indstilling.

 

Navnesponsering i grønne områder

Uddrag af Esbjerg Kommunes nye regler:

  • Det tillades ikke at et grønt område opkaldes efter en sponsor.
  • Funktioner i et grønt område som for eksempel mountainbike-baner, motionsanlæg, legepladser, shelter-pladser m.m. kan navngives i forbindelse med et sponsorat.
  • Som udgangspunkt vil nulevende personer normalt ikke kunne få opkaldt et anlæg/en aktivitetsplads med sit navn.
  • Teknik & Byggeudvalget skal altid godkende navngivningen.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top