Grønne blomsterkiler i Hjerting og Sædding

Liden klokke er med i blandingen, så den kan vi også nyde synet af.

Biolog Carsten Mathiesen og Esbjerg Kommune går sammen om at så blomster langs vejene

Hent hele artiklen som PDF

FORSKØNNELSE – Takket været 70.000 kroner fra Velux Fonden, som biolog Carsten Mathiesen, manden bag bogen om floraen i Marbæk, har skaffet, kommer der nu blomster langs vejene i 6710 og resten af Esbjerg. Det sker i et tæt samarbejde med Lars Reinau, Esbjerg Kommunes Vej- og Parkafdeling. 20-30 frivillige skal så blomsterne i april og maj.
”Vi satser på at tilså 11.000 kvadratmeter i rabatterne langs indfaldsvejene til Esbjerg. Blandt andet kommer der en grøn kile fra Langliparken til Liljevænget og langs Sædding og Gjesing Ringvej,” fortæller Carsten Mathiesen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg til Hjerting Posten.

Grøn køllesværmer, her på den smukke engblomst blåhat, er et af de insekter, der får glæde af blomsterne.

28 forskellige blomstersorter er med i den frøblanding. som skal udsås. Blandt andet de fem smukke blomster her på siden: Blåhat, hvid okseøje, valmue, liden klokke og kornblomst.


Hvid okseøje, der ligner en marguerit, er blandt de udvalgte engblomster.

”Kommunen sørger med deres store maskiner for at gøre jorden klar, og frivillige med god tid, for eksempel pensionister og efterlønnere som mig, vil derefter så blomsterne,” forklarer han, der er meget glad for, at den ny chef for Vej- og Parkafdelingen, Lars Reinau, straks var med på ideen. Frøene er blandet i sand for ikke straks at blæse væk.

Den klassiske valmue er også med i blandingen, hvilket nok vil glæde mange.

Har et flerårigt sigte
Det spændende samarbejde om at skabe mere bynatur i Esbjerg Kommune har et flerårigt sigte, idet de vilde, flotte engblomster, der sås på udvalgte arealer i Esbjerg Kommune, så som parker og vejrabatter, er flerårige.

Den fine kornblomst er blandt de 28 sorter, der skal udsås langs indfaldsvejene.

Udsåningen af engblomsterne vil bringe mere vild natur ind i byerne til stor gavn for vores insekter, heriblandt i særdeleshed vores meget betrængte vilde bier og sommerfugle. Ud over derved at øge biodiversiteten i byerne vil rigdommen og mangfoldigheden af de mange arealer med flotte blomstrende engblomster tillige bidrage til at sende positive signaler til borgerne om livskvalitet forbundet med grønnere og mere blomsterrige byer, er DN og kommunen enige om. Borgerne kan også bidrage:
”Vi kan alle gøre noget for naturen. Ved blandt andet at udså engfrøblandinger indeholdende nektar- og pollenrige blomster eller plante eksempelvis sommerfuglebuske kan også private, virksomheder, borgere i boligblokke, skoler med flere være med til at forskønne omgivelserne og samtidigt øge biodiversiteten samt bidrage til at forbedre livsbetingelserne for blandt andre vore bestøvende insekter,” siger Carsten Mathiesen, initiativtager til samarbejdet og tovholder for projekt Bynatur.

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: DN Esbjerg

Tekst:

Relaterede artikler

Top