DN vil frede Marbæk-området

Marbækområdet er hjem for over 60 sjældne dyre- og plantearter

Læs hele artiklen som PDF her

FREDNING – Det enestående naturområde Marbæk bør fredes. Det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), der netop har igangsat et fredningsarbejde for området og inviteret Esbjerg Kommune med til et samarbejde om det.
Med en fredning ønsker foreningen at give Marbæk den ultimative beskyttelse, naturen kan få.
”En stor del af naturen i Marbæk-området er noget, vi har et nationalt og internationalt ansvar for at værne om, og i DN mener vi, at en fredning er nødvendig
for at sikre gode naturforhold,” siger Carsten Mathiesen, næstformand i DN Esbjerg og initiativtager til fredningen.

60 sjældne arter
I Marbæk er der dokumenteret over 60 sjældne arter, heriblandt den bemærkelsesværdige sommerfugl ensianblåfugl, der blandt andet er kendt fra DRs naturserie Vilde Vidunderlige Danmark.

Den blå ensianblåfugl , her en hun, er meget sjælden og kræver særlige forhold som i Marbæk. Foto: Knud Erik Vinding.

Den findes kun de steder, hvor både røde stikmyrer og planten klokkeensian er tilstede samtidig. Larverne lever nemlig først på planten, hvorefter de snyder sig til kost og logi hos myrerne. Denne specialiserede måde at leve på er meget sårbar for ændringer i miljøet.
Planten soldug, der med sine klistrede kirtelhår fanger og opløser insekter for at spise dem, findes eksempelvis på firkløverheden, hvor der er skabt gode vilkår for den.

Truet markfirben
Det dragelignende markfirben kan man også finde på en solbeskinnet plet. Det er et vekselvarmt dyr, der er afhængig af solens varme for at være aktiv og kunne reproducere sig. Firbenet var tidligere udbredt over hele Europa, men arten har været i voldsom tilbagegang, og det vurderes, at den omend beskedne bestand i Danmark er af stor betydning for artens overlevelse. Marbæk-området er nok Esbjerg Kommunes absolut største naturperle og indgår i Nationalpark Vadehavet. En stor del af området er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.
Kommunen har ellers et lavt naturindhold sammenlignet med andre kommuner, viser en biodiversitetsundersøgelse fra 2017. Derfor er det ekstra vigtigt, at der bliver passet godt på de få, men gode naturområder, der nu engang er, mener DN. Samtidig vil en fredning være helt i tråd med kommunens strategi og intentioner for området.
”En fredning er på mange måder som naturbeskyttelsens Michelin-stjerne. Det er en stor ros til området og giver samtidig en varig beskyttelse,” slutter Carsten Mathiesen.
Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, oplyser, at sagen vil blive behandlet politisk i september.
-fina

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top