Gode idéer i kø til borgermøde

Hele artiklen i PDF-format

KULTURHUS – De gode idéer stod bogstaveligt talt i kø sammen med ris og ros, da Stiftelsen Jon & Dittes Hus 3. februar holdt borgermøde med emnet ”Hvad vil vi med Hjerting?”

De mange svar var lige så bredt formuleret som spørgsmålet. Oplægget fra arrangørerne var at få input til anvendelsen af det kulturhus, man arbejder på at lave som en tilbygning til Jon & Dittes Hus.

”En af de første ting, jeg var med til i begyndelsen af min tid i bestyrelsen her var at købe nabohuset med tanke på udvidelse. Senere drøftede vi bl.a. ideerne med provst Kræn Christensen, og han spurgte: Hvad vil I egentlig med det her hus? Det er jo et godt spørgsmål, og det er derfor, vi er her i aften,” lød det i velkomsten fra Carsten Thybo, kasserer i Stiftelsen Jon & Dittes Hus og formand for det udvalg, der skal rejse penge til projektet.

Formanden for Ældresagen i Esbjerg, Hanne Meyer, tog derefter hul på idéprocessen med et ’Fremtidsværksted’ i tre faser: Kritik, fantasi og virkeliggørelse.

Deltagerne blev sendt til de ophængte plancher for at skrive deres input.

Der tegnede sig hurtigt nogle generelle punkter i kritikfasen, hvor nogle bl.a. undrede sig over, at man først gik i gang med idéer og behovsanalyse efter udarbejdelse af de første tegninger til huset.

Et andet generelt punkt var bekymringen for konkurrence og overlap med HIF’s projekt, Hjerting Sport- og Kulturhus.

Samtidig efterlyste flere deltagere ’de unge’ på en aften, hvor de grå hår var i klart overtal.

 

Fra kritik til ideer

Det sidste betød også, at punktet ‘De unge’ faldt ud, da deltagerne skulle fordele hver fem point på ønskede emner til fantasifasen.

Her blev brugen af huset og det eventuelle sammenstød med HIF-projektet de emner, er høstede flest point på plancherne.

”Nu gælder det, at alle udsagn i kritikfasen kan vendes om og blive til idéer til at løse det,” påpegede Hanne Meyer, inden hun sendte folk til tavlen igen.

Den fremtidige brug af det nye hus og forholdet til HIF-huset blev af flere koblet sammen i en opfordring til at ’bygge bro’ mellem de to projekter for at undgå uheldig konkurrence.

 

Et tomt monument?

Der blev talt om Jon & Dittes Hus som et centrum for kultur og den mere modne målgruppe, mens HIF-huset kunne fokusere på sporten og de unge, lød det i opfordringen til at lave et samarbejde om mål og målgrupper.

Andre tilhørere var mere direkte i vurderingen af hele projektet:

”Er der overhovedet behov? Som jeg ser det nu, er det jo ikke andet end et monument over ingenting,” lød det fra Sven Toft Jensen.

Arrangørerne blev også spurgt til, hvordan de selv så på det mulige sammenstød mellem projekterne.

 

Plads til to kulturhuse

”Vi har haft kontakt til bestyrelsen for HIF, og begge bestyrelser er enige: Der er plads til begge projekter,” sagde Halfdan Andersen, formand for Stiftelsen Jon & Dittes Hus.

Mødet var generelt præget af en kreativ og konstruktiv atmosfære med mange bolde i luften, som aftenens ’værkfører’ i Fremtidsværkstedet opfordrede folk til at gribe og drible videre.

”Sikke en masse idéer – det er jo et kalejdoskop af muligheder, og det er så spændende,” sagde Hanne Meyer og opfordrede folk til at danne arbejdsgrupper for de enkelte aktiviteter.

 

Godt materiale

Efter at have fordøjet indtrykkene, er bestyrelsen bag Jon og Dittes Hus glade for de mange input, som de kalder ’et godt materiale’ til det videre arbejde.

Læs også vores leder om emnet: To huse, én tanke?

 

Borgermøde 3Sven Toft Jensen

Bor på Duevænget, har boet i Hjerting siden 1978

”Der er jo faktisk allerede mange lokaler i Hjerting – også ved kirken.”

Hvad savner du selv af aktiviteter her?
”Jeg ville gerne have, at der stort set var ’Åbent Hus’, hvor man f. eks. kunne komme og spille billard, lave læsegrupper m.m. – og måske spillested og øvelokaler for de unge? Men det er selvfølgelig en udfordring med rengøring og drift.”

 

 

 

 

Borgermøde 4

Lone Bredgaard Thuesen

Bor på Lodsvænget, har boet i Hjerting siden 2001

”Det er dejligt, at der er nogle nye tanker for Hjerting, der er et aktivt sted, men det kan blive endnu bedre!”

Hvad savner du selv af aktiviteter her?
”Jeg synes, det ville være naturligt med kultur, musik og foredrag – nogle lidt mere ’stille’ arrangementer. Tankerne om et ’forsamlingshus’ og et mere moderne mødested kan måske realiseres.”

 

 

Borgermøde 5Martin Poulsen

Bor på Tjalken, har boet i Hjerting siden efteråret 2014

”Jeg tror, at mange ikke kender huset, og hvad det indeholder – f. eks. nye beboere i Hjerting som mig.”

Hvad savner du selv af aktiviteter her?
”Jeg kunne godt tænke mig nogle flere foredrag. Vi har så mange spændende mennesker i området herude, der kan fortælle, så det kan blive en interessant oplevelse ved et foredrag.”

 

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top