Forvaltningsdirektør lover mere åben kultur fremover

SKOLELEDERROKADE – Efter massiv kritik og et omtumlet forløb af skole-
lederrokaden i Esbjerg Kommune er der nu blevet ro til eftertanke hos Børn & Kultur-forvaltningen.

Direktør Jørn Henriksen – der hidtil har afvist at stille op til interview om sagen her i avisen – har efterfølgende skarpt kritiseret vores dækning og truet med en sag i Pressenævnet.

Men efter yderligere opfordringer har han nu indvilget i at give sin version af det omdiskuterede forløb, hvor fire skoleledere blev pålagt at bytte plads – trods stærk modstand og højlydt hovedrysten fra alle andre parter i sagen end forvaltning og skolechef.

Ikke flere rokader på vej

”Det vigtigste for mig at sige er, at vi nu ser fremad. Hele ledelsesrokaden – ikke bare for de fire skoleledere, men for en hel række ledere – herunder også 15 nyansættelser i ledelsesteamet – skal nu fungere rigtig godt. Så det er vigtigt, at vi alle hjælper med det. Det skal jo i sidste ende komme eleverne til gavn,” understreger Jørn Henriksen.

Samtlige skolebestyrelser – også de ikke berørte – frygter jo for fremtiden. Kan de risikere mere af samme skuffe?

”Umiddelbart har vi ikke noget i pipelinen i forhold til det. Sagen er, at den her rokade kommer ovenpå en kæmpe stor reform af hele skolestrukturen – også for vores dagtilbud. Det betød nogle meget voldsomme ændringer, og ledelsesevalueringen var jo en del af det. Jeg håber, de her justeringer er de sidste, og nu har vi brugt de ekstra midler, vi fik tildelt politisk, til at fintune ledelsesteamet,” forklarer Jørn Henriksen.

”Det går ikke på kompetencer, det går i virkeligheden mere på, at opgavemængden bliver mere passende i forhold til opgaven. Ingen tvivl om, at på nogle skoler, var opgaven for stor.”

Ikke en kompetencesag

Siger du nu, at rokaden ikke har med kompetencer at gøre?

”Jeg kender ikke skolelederne og har ikke som skolechefen været helt inde i maskinrummet. Men der har jo været forsøgt at sammensætte nogle ledelsesteam rundt om på skolerne, som skal arbejde godt sammen. Der er en bestræbelse på at få et antal ledere i ledelsesteamet, som dækker omfanget af opgaver på skolerne. Der har været nogle justeringer af nogle skævheder, hvor der nu er en mere ensartet struktur, således, at ledelserne gennem hele ledelseskæden får mulighed for at udøve deres ledelse.”

Jørn Henriksen erkender i samme åndedrag, at håndteringen af rokaden ikke har været optimal.

”Jeg vil gerne vedkende, at der må være gået noget galt et eller andet sted i vores kommunikation i forhold til skolebestyrelserne – ellers ville de jo ikke have reageret så massivt. Det har vi selvfølgelig også evalueret meget på. Og derfor er et af vores indsatsområder også at få opbygget en tættere dialog til vores skolebestyrelser,” lover Jørn Henriksen.

Det handler vel ikke kun om kommunikation – har det ikke gjort indtryk, at en samlet front af skolebestyrelser så meget kritisk på rokaden?

”Det har gjort indtryk. Jeg har også talt med enkelte formænd direkte for at få dialogen.”

Reaktion overraskede

Er det så en del af den læring, I har fået ud af forløbet?

”Det kan jeg godt sige ja til – kommunikation er jo altafgørende. Der er ingen tvivl om, at der var noget, der overraskede os i forløbet. F.eks. blev der fra flere skolebestyrelser efterlyst en tæt involvering helt tilbage fra starten af ledelsesevalueringen. Det kan vi ikke lave om på nu, men hvis vi skulle lave noget tilsvarende – og det har vi ingen planer om – så skal vi sørge for at holde folk tæt orienterede, så de ikke bliver overraskede. Så reagerer man måske også med større vrede.”

I en mail til en skolebestyrelse, har du kaldt det ’dysfunktionelt’, hvis historien kom i Jydske Vestkysten – hvorfor er det dysfunktionelt med åben debat?

”På det tidspunkt, hvor historien bliver bragt i JV, er der ingen, der har kontaktet mig direkte i forhold til, at de synes, situationen er svær. Jeg mener, at hvis en samtale skal gå gennem artikler i medierne, så vil jeg hellere have den direkte dialog. Hvis den forsvinder, så bliver det dysfunktionelt – det er det, jeg mener og kun det,” forsikrer Jørn Henriksen.

Mindre topstyring

Så det er ikke udtryk for, at du er imod åben debat?

”Nej. Det er jeg ikke. Jeg har heller ikke noget imod, at aviserne skriver om det. Det ville have undret mig mere, hvis aviserne ikke havde interesseret sig for det. Men det tjener udviklingen af nogle gode tilbud bedre med en direkte dialog.”

Udvalgsformanden og flere politikere efterlyser en ny kultur mellem forvaltning og politikere med mindre topstyring – hvad siger du til det?

”Lige præcis det begreb topstyring er et begreb, som jeg nu har drøftet meget i ledelseskæden. Hvad menes der med det, når man siger topstyring? Der kan jo være mange toppe i en stor forvaltning, men topstyring er nok et signal om, at man som medarbejder ser noget, man ikke forstår ideen med. Der er noget modsætning mellem, at jeg siger, vi er en dialogstyret organisation, mens nogle medarbejdere føler, at vi er topstyret. Vi er nødt til at gøre os bedre anstrengelser for at inddrage og skabe større medejerskab og tage den tid, der skal til.”

Kigger i spejlet

Er der noget galt med kulturen i din forvaltning?

”I virkeligheden er det andre, der skal bedømme det. Men vi har efter min mening en meget åben kultur. Bl.a. har udvalgsformanden og jeg møder ude på arbejdspladserne, som vi kalder ’Uden Filter’. Her får vi inspiration til, hvordan man arbejder med tingene. Jeg har ikke indtryk af forkert kultur. Men jeg vil sige, at den her refleksion i forhold til kommunikationen – der skal vi kigge os selv i spejlet.”

Er du ikke vant til at blive udfordret?

”Jo – helt vildt, heldigvis! Jeg vil næsten ønske, at du var en flue på væggen,
f.eks. ved det strategiske ledermøde, vi holdt forleden. Dér bliver jeg i den grad udfordret, og jeg elsker at blive udfordret. Det er det, der skal der til, for at vi kan blive bedre. Derfor er jeg også rigtigt glad, når medarbejdere gør sig den ulejlighed at skrive til mig. Det har jeg sat stor pris på gennem mine 16 år i jobbet,” påpeger Jørn Henriksen.

Bliver på posten

Har du overvejet selv at indgå i en rokade ovenpå al denne kritik?

”Nej, det har jeg ikke tænkt på. Jeg synes, det er så fantastisk spændende et arbejde, og jeg synes selv jeg har en fantastisk god relation ind i det politiske niveau. Så længe jeg kan bidrage med arbejdet, gør jeg det, og jeg har slet ikke været inde i de overvejelser. Så må det være op til politikerne at fortælle mig, hvis de synes, det skal være anderledes.”

Læs også leder: “Kulturens kerne”

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top