Carl Holst vil arbejde for mere kystnær udbygning i Hjerting

UDSTYKNING – Lokale byrådspolitikere har kæmpet for det gennem flere år, og nu tyder alt på, at de får støtte af en tung Venstre-stemme på Christiansborg: Hjerting skal have bedre muligheder for at udvikle sig på langs ad kysten.

”Jeg vil arbejde for, at vi helt naturligt udvider en bydel i den rigtige retning med gode, attraktive boliger, der kan tiltrække ny bosætning,” lyder det fra Venstre-profilen Carl Holst.

Den nuværende regionsrådsformand i Region Syddanmark er opstillet til det snarlige folketingsvalg i Esbjerg Omegnskredsen, der bl.a. tæller 6710-området, og Hjerting Posten mødte ham til en lille rundtur i området.

”Der er masser af eksempler på, at virksomhederne mangler højtuddannede, og generelt mangler Esbjerg-området jo ny bosætning. Lige nu er oliepriserne udfordret, men situationen ændrer sig jo igen, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at tiltrække nye indbyggere.”

Og nej – Carl Holst vil ikke tillade byggeri helt ud til kysten, understreger han. Og han vil ikke ’lave en Costa del Sol’ med henvisning til de triste betonbyggerier helt ud i vandkanten, som i 60-erne og 70-erne fik lov at skæmme dele af den spanske solkyst.

Konkret sag i Sjelborg

Snakken om nye, kystnære boliger tager afsæt i den konkrete sag om udstykning af byggegrunde i hjørnet mellem Sanatorievej og Sjelborgvej i den nordlige ende af Hjerting.

Gennem flere år har borgmester Johnny Søtrup og hans partifæller på rådhuset kæmpet for at kunne give en privat bygherre grønt lys til projektet.

Men området ligger indenfor kystnærhedszonen, og Naturstyrelsen har sagt nej, bl.a. med henvisning til en bekymring for, at det nye byggeri ville kunne ses fra kysten.

”For det første synes jeg, det virker usandsynligt, at det kan ses fra kysten,” replicerer Carl Holst.

”Og for det andet: Hvad så? Når man sejler rundt, vil man jo også gerne se en mangfoldighed og nogle landmærker, som f.eks. et fyrtårn, De Hvide Mænd eller Hjerting – det er vel en del af at være iagttager af Danmark fra den maritime side? Så jeg mener faktisk ikke, det er et gangbart argument. Det er lidt krænkende at tro, folk tager skade af at se andet end kystlinjer,” lyder det fra folketingskandidaten.

Hele Hjerting ulovlig

Er det så reglerne eller fortolkningen, den er gal med?

”Det er en kombination. Når man laver reglerne for at beskytte mod ’Costa del Sol’, så tror man, at alt nyt byggeri bliver ’Costa del Sol’. Man kunne jo også tage den pragmatiske tilgang og erkende, at det er en udvidelse af eksisterende byggeri. Hvis det skulle gælde i dag, ville Hjerting jo slet ikke kunne bygges! Det glemmer man.”

Lige nu er det højsæson for gyldne løfter fra håbefulde folketingskandidater – ikke mindst i kategorien ’større lokal indflydelse og mere sund fornuft’.

Men i tilfældet Carl Holst er det sandsynligvis en tung stemme, der taler. Han fylder 45 somre den 29. april og bliver ny mand på tinge, men kender det politiske spil indgående.

Stor indflydelse

Hans indflydelse i toppen af Venstre er velbeskrevet, det samme gælder hans personlige venskab med Lars Løkke Rasmussen.

Og de fleste politiske iagttagere spår, at han både stryger i Folketinget med et flot valg og får mindst en mellemtung ministerpost.

Men du er vel også mere belastet af partihensyn, når du er så tæt på toppen?

”Det kan man sige. Mit mål er ikke at være en fri fugl uden at kunne gennemføre noget. Politik er jo at lytte og give og være pragmatisk. Jeg starter f.eks. med at rejse en debat om udflytning af statslige arbejdspladser, men jeg lover ikke noget konkret.”

Københavneri-virus

”I første omgang kan vi se på, om noget af arbejdet økonomisk og rationelt kan lade sig gøre – f.eks. i form af en delvis udflytning. Jeg vil hellere have gode delresultater end endnu bedre tanker, som ikke bliver til noget,” siger Holst, som dagen før interviewet havde et stort debatindlæg i Politiken om ”Københavneriet som en kronisk virus”, der har ramt landspolitikerne.

Hvorfor er det nu så vigtigt med flere kystnære boliger?

”Det er også vigtigt. Når jeg taler med højtuddannede i de store byer, så nævner de faktisk attraktive boliger som en hæmsko. Vi har attraktive boliger her, men skal have endnu flere, for at tiltrække højtuddannede,” fastslår Carl Holst.

”En af Esbjergs helt store udfordringer er jo at følge jobvæksten op med befolkningsvækst. Det er ikke usandsynligt, at man kommer til at skuffe i forhold til målene, men det er vigtigt at sætte barren højt for at understrege behovet.”

Bygge bro til udkanten

Han peger på, at planloven – og fortolkningen af den – mange steder har gjort det svært for virksomheder og mindre samfund at udvikle sig.

Derfor vil han gerne bygge bro mellem sit personlige udgangspunkt i en lille samfund som Rødding til den nationale verden og bruge sine erfaringer fra regionsrådet med pragmatisk politisk arbejde.

Hvordan vil du forvandle det her fra valgflæsk til virkelighed?

”Hvis blå blok vinder, må vi starte med et regeringsgrundlag, der f.eks. forpligter os til at analysere på udflytning af statslige arbejdspladser,” siger Carl Holst.

”Og så skal vi styrke det kommunale selvstyre og lytte mere. Vi skal droppe tanken om, at embedsmænd i København bedst ved, hvordan f.eks. Hjerting skal udvikle sig.”

 

 

S: Udbygning med omtanke

Det kan godt lade sig gøre at udbygge med nye, kystnære boliger indenfor de gældende planrammer, viser den nylige tilladelse til otte nye ’landsbyhuse’ i Sjelborg, som blev omtalt i Hjerting Posten i januar.

Og den socialdemokratiske udvalgsformand i Esbjerg Kommune vil også godt støtte Venstre-kandidaten Carl Holst’s ønske om dispensation til det konkrete projekt mellem Sanatorievej og Sjelborgvej i Hjerting.

”Vi er jo allesammen enige om vigtigheden af attraktive byggegrunde i Esbjerg Kommune. Og lige præcis dét område finder jeg naturligt som byudviklingsområde, fordi det ligger inden for en naturlig byring, der afgrænses af Sanatorievej. Så her kan man med god samvittighed dispensere,” siger John Snedker, formand for Plan & Miljøudvalget.

”Men jeg har også sagt helt klart, at hvis vi går for tæt på kysten og de herlighedsværdier, vi alle-
sammen skal have glæde af, så skal vi absolut ikke ind og udfordre planrammerne.”

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top