Skolebestyrelse rasende over forløbet i planlagt lederrokade

Skoleleder Torben Mørup (foto) er sammen med tre kolleger blevet pålagt at være del af en lederrokade.

Hele artiklen i PDF-format

SKOLESKEMA – Efter flere år med sammenlægninger i flere omgange, en helt ny skolestruktur og en udskældt skolereform havde Auraskolen – som alle kommunens andre skoler – glædet sig til endelig at få arbejdsro.

Men så kom pludselig meldingen om en rokade, der berører skolelederne på fire skoler, som fik beskeden til ren orientering på et møde med kommunens nye skolechef, Bo Meldgaard. Her i området berører det skoleleder Torben Mørup på Auraskolen, der er udset til en fremtid som leder i Darum Børneby.

Hovedpersonen selv ønsker ikke at udtale sig, før den formelle proces er overstået, hvor der er en høringsperiode frem til 20. november.

I Auraskolens bestyrelse vil man dog gerne udtale sig om forløbet, som man ikke just er imponeret af.

”Som udgangspunkt er vi som bestyrelse forbløffet og meget foruroliget. Dels over, at man overhovedet kan finde på at påtænke en rokade, hvor skolene først nu begynder at få en dagligdag efter de seneste års omvæltninger. Og dels over, at vi som bestyrelse på ingen måde har været involveret, og skolelederne ikke har været inddraget,” siger Mette Lorenzen, formand for Auraskolens bestyrelse.

Rasende og rystet

”Der er så mange facetter i det her, hvor man tænker: Esbjerg Kommune – for pokker da! Alle steder skriver man om dialogbaseret ledelse, men det her er ikke en måde at behandle elever, forældre, lærere og bestyrelse på!”

Formanden lægger ikke skjul på, at hun er både rasende og rystet. Og ifølge hende gælder det alle skolebestyrelser – også dem, der ikke er direkte berørt i denne omgang, for de frygter, at det fremover vil være stilen fra kommunens nye skolechef.

”Vi har stor respekt for, at skolechefen har ledelsesretten, men her kører kommunen jo bare tværs igennem os, som om vi var et gummistempel. Jeg synes der er nogle politikere og en kommunaldirektør og direktør, som ikke bare kan gå i flyverskjul og sige, at det her må skolechefen afgøre. De kan jo normalt godt finde ud af at spørge ind til selv meget små ting på skoleområdet. Sådan her behandler man ikke folkeskolen,” raser Mette Lorenzen.

Ifølge en rapport af skoleområdet fra konsulentfirmaet Pluss udmærker Auraskolen sig ellers med højeste karakter i hele kommunen, når det gælder ’lederskab generelt’, der betegnes som ’meget tilfredsstillende’. Til gengæld scorer Aura ifølge rapporten lavest karakter på ’ledelseskapacitet og -praksis’. Det er dog svært at vurdere validiteten af rapporten, som kan være påvirket af personlige forhold blandt de numerisk små antal ledere, der indgår. Alligevel omregnes svarene i utallige statistikker, garneret med anonymiserede citater og en stor dosis generel konsulent-lingo.

Ifølge Aura-formanden er der desuden skiftet konsulenter undervejs i processen, hvor Pluss tog over efter Mercury.

Hvad er problemet?

”Jeg må også sige, at jeg er virkelig foruroliget over, hvad søren det er, som skolechefen ser i et skolevæsen, der er rigtigt velfungerende? Hvad søren er dét, han har kunnet analysere og se, der gør, at vi skal være en del af den her rokade,” spørger Mette Lorenzen, som sammen med de øvrige formænd mødtes med skolechefen 9. november.

”Vi blev ikke klogere på årsager og bevæggrunde og fik ikke nogen forklaring på, hvorfor vi er blevet kørt over. Men vi sagde, at vi har en klar forventning om, at han trækker det her tilbage.”

 

Skolechef: Kompetencer skal bedre i spil

FORSVAR – Skolechef Bo Meldgaard fra Esbjerg Kommune peger på bedre udnyttelse af de samlede kompetencer hos skolelederne som en af hovedgrundene til den planlagte rokade.

Efter ønske har han fået tilsendt vores spørgsmål til rokaden på mail, og essensen af svarene bringes her:

Baggrunden for rokade er udnyttelse af ledelseskompetencer – kunne de ikke opgraderes uden rokade, hvis der er mangler lokalt?

”Jo, det kunne man sikkert også tænke sig. Skolelederne har samlet set de kompetencer, der skal til for at få vores samlede skolevæsen til at spille i Superligaen. Men de spidskompetencer, som den enkelte skoleleder besidder, kan bedre komme i spil, når de udfoldes på en skole, som lokalt i særlig grad efterspørger disse spidskompentencer.”

Mangler ledelseskraft

Hvorfor sker rokaden lige nu  – og midt i et skoleår?

”Skolelederrokaden er varslet nu, fordi det vil give de skoleledere, som evt. kommer på en ny skole, mulighed for deltage i planlægningen af det kommende skoleår og sætte det nye hold af mange nye pædagogiske afdelingsledere, som der kommer på skolen i denne tid. Der er nemlig også en del af ledelsesevalueringen, at nogle skoler mangler ledelseskraft på nogle afdelinger. Auras får f.eks. en ekstra pædagogikleder på Sønderris Skolen.”

Hele skolestrukturen i Esbjerg har oplevet store omvæltninger de seneste år, og det gælder i ekstra grad for Auraskolen med sammenlægninger i flere omgange – hvad med at give skolerne den arbejdsro, som bestyrelsen efterlyser?

”Det er korrekt, at der har været mange nye tiltag på skolerne i Esbjerg i de senere år – f.eks. har vi også fået en folkeskolereform, som har givet nye muligheder på skolerne. Strukturændringerne har givet lederne lokalt på afdelingerne mulighed for at sætte fokus på skolens kerneydelse, som er læring og trivsel. Og jo, der er brug for arbejdsro nu – men jeg tror, at det er utopi at tro, at forandringerne ikke er kommet for at blive i folkeskolen.”

Løbende dialog

Føler du dig klædt på til denne beslutning efter kun få måneder i chefstolen?

”Jeg har været ansat som skolechef i Esbjerg siden den 1. april 2017. Siden har jeg været i løbende dialog med skolebestyrelserne, skolernes samlede ledelsesteam og de enkelte skoleledere. Jeg føler derfor, at jeg har et godt fundament at stå på i forhold til at foretage de ændringer, der peges på i konsulentfirmaets evaluering af ledelsesstrukturen på skoleområdet.

Handler det også om, at du vil sætte aftryk som ny chef?

”Jeg er optaget af at få de spillere, som vi har på vores dygtige ledelseshold på skoleområdet til at spille endnu bedre sammen. Det kræver, at der tilføres nogle ekstra spillere, og at nogle af anførerne eventuelt kommer til at spille i en anden position.”

Opfølgende har vi spurgt Bo Meldgaard, om han er villig til at genoverveje rokaden helt eller delvist, men har ikke modtaget noget svar.

Kun interview via mail

Vi ville gerne have interviewet kommunens skolechef Bo Meldgaard, men med henvisning til travlhed har han ikke villet tale med os direkte de sidste tre dage op til deadline og har i stedet tilbudt at svare via mail.

En metode, vi normalt afviser, for den gør det umuligt at høre nuancer i svaret og bøvlet at stille opfølgende spørgsmål.  Af samme grund er den praksis blevet mere og mere populær i nogle kredse og er også bekvem for usikre og håndsky journalister.

Af hensyn til læserne og den skarpe kritik af skolechefen gør vi dog en undtagelse her.

red.

Tekst:

Relaterede artikler

Top