Rørlægning i Fovrfeld Ådal

Forsinket projekt med at få regnvand væk fra ådalen skrider nu hurtigt fremad

Hent hele artiklen som PDF her

OVERSVØMMELSER – De voldsomme regnmængder de seneste år har givet store oversvømmelser af Fovrfeld Ådal og utilsigtede overløb fra Renseanlæg Vest. Overløbene til havet har givet røde flag på stranden.
Et nyt rørlægningsprojekt, der skal afhjælpe en del af problemet, er nu fuld i gang.
Forsinket projekt
”Det skulle have været i gang i januar, men nu sker der noget, og det skrider hurtigt fremad. Det er godt,” siger Jarl Thiesen fra Sædding Fovrfeld Lokalråd. Han håber, det giver færre røde flag, selv om projektet indebærer, at regnvand fra de nye rør vil blive udledt direkte til trafikhavnen.
Det er Esbjerg Kommune og DIN Forsyning, der har fundet på den midlertidige løsning.

Arbejdet med de nye rør, der skal aflaste Fovrfeld Bæk, er påbegyndt og nærmer sig hastigt afslutningen.

Tiltagene kan nedbringe mængden af overløb til bækken med 90 procent og mindske den samlede mængde overløb til Vadehavet med op til 25 procent, fortæller Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalget.

Kloakken udvides
Planen går overordnet ud på at udnytte kapaciteten i kloakken og Renseanlæg Vest endnu mere, fortæller projektchef Henrik Blicher fra DIN Forsyning:
”Første del af planen er at udvide kloakken ved Fovrfeld Bæk, så der kan ledes mere vand fra Fovrfeld til renseanlægget. Anden del går på, at vi flytter overløb fra bækken og ned til havnen i stedet, hvor der er mindre sårbart. Den sidste brik i planen er at udvide Renseanlæg Vest, så der er plads til mere spildevand.”
”Hvis vi skulle separatkloakere os ud af problemet, ville vi først være klar med en løsning om 30-40 år.”

Kun naturlig vegetation
I forbindelse med opgravningsarbejdet gøres det klart for entreprenøren, at det sårbare naturområde skal have lov til at ’hele’ af sig selv. Der kommer derfor til at være bar jord i en periode, indtil den naturlige vegetation har bredt sig ind over de opgravede områder.

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: Claus Brinch-Danielsen

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top