Nyt strandprojekt risikerer rødt flag i mange år

 Hele artiklen i PDF-formathjertingposten-li-bullet

VANDKVALITET – Kraftig regn er lig med røde flag på Sædding Strand, og det rammer også den helt nye Esbjerg Strand.
I disse år investeres stort i projektet, der bliver et kæmpe aktiv for hele Esbjerg-området, men alt peger på, at dårlig badevandskvalitet bliver en knap så lækker del af pakken de første mange år.
Forureningen skyldes overløb fra kloakker og renseanlæg ved kraftig regn, fordi regnvandet ikke er separeret fra spildevand, og derfor overbelaster systemet. Det urensede vand løber via Fourfelt Bæk direkte ud i Ho Bugt og nærmest lige ind på den kommende Esbjerg Strand efter den planlagte omlægning af bækken.

Fourfeld Bæk overløb oversigtskort

 

En beskidt cocktail
Problemet skyldes en beskidt cocktail af flere forhold, og løsningen er tilsyneladende endnu mere kompliceret. Hjerting Posten har fået grundig en baggrundsinformation hos Natur & Vandmiljøafdelingen i Esbjerg Kommune og hos Din Forsyning, og den overordnede konklusion er nedslående: Det koster mange penge og megen tid at løse problemet.
“Det er ikke noget, man kan gøre fra det ene år til det andet eller på tre-fire år. Og det er meget store beløb, vi taler om. Mit bedste bud er 300-500 mio. kr. inklusive de ekstra millioner, det koster at dimensionere efter fremtidige skybrud fra klimaændringer,” siger afdelingskoordinator Eric Lauridsen fra Din Forsyning.

Flere penge er ikke nok
Den ekstra dårlige nyhed er, at det for en gangs skyld ikke bare handler om at sætte endnu flere penge af.
“Vi ender nemt oppe i en halv milliard kroner for at lave det rigtigt, men der er også grænser for, hvor meget man kan lave ad gangen rent praktisk. Tommelfingerreglen er ca. 10 mio. kr. om året for en bydel, og det er den størrelsesorden, vi taler om for at kloakseparere i Fourfelt-området,” uddyber Eric Lauridsen.
Det skyldes, at man f.eks. ikke kan grave alle veje i et helt kvarter op på én gang, når det også skal fungere for både beboere og entreprenører. Rent praktisk er der simpelthen grænser for, hvor hurtigt man kan gå frem. Derfor er det meget aktuelt at starte på arbejdet nu, selvom Esbjerg Strand er et langsigtet projekt med selve den nye strand som en del af sidste etape.
“Vi kan separere området over 30-40 år, og det ville nok også først være der, vi egentlig ville gøre det. Fourfelt er lavt prioriteret i vores udskiftsningsplaner, og det er ikke den tekniske stand på rørene, der gør, at vi skal i gang,” påpeger afdelingskoordinatoren.
Dermed nævner han endnu en faktor i den komplicerede problemstilling: Kloakrørene i Fourfelt er i så fin stand, at de kan ligge mange år endnu. Og isoleret set giver det meget mere mening at sætte ind med investeringer og fornyelse andre steder, hvor det er mere tiltrængt.
Rent økonomisk er det spildevandsselskabet Din Forsyning (det tidligere Esbjerg Forsyning, der er fusioneret med Varde Forsyning), der står med regningen ved kloakseparering, mens grundejerne selv skal betale for arbejdet på egen grund.

En prioriteringssag
Forsyningsselskabernes økonomi – og priserne, som kunderne bliver pålagt – er stramt reguleret af Forsyningssekretariatet. Så Din Forsyning kan ikke agere helt frit.
“Vi har nogle begrænsninger, men det er lige så meget en prioritering af opgaverne. Her har vi helt klart nedprioriteret Fourfelt, men det laver vi måske om på nu, hvor der er mere fokus på badevandskvaliteten,” siger Eric Lauridsen.
“Det er vigtigt at se på den rigtige løsning – behøver vi f.eks. separere det hele på én gang? Det kan vi ikke svare på i dag, men planen er at lave et projekt næste år, hvor vi ser på, hvad vi kan gøre for at løse det. Alt er i spil. Vi kan arbejde på at reducere antallet af af flagdage, men det er et langt, sejt træk.”

Fourfelt Bæk forurening 01

Kloakoverløb med bl.a. hygiejnebind, fotograferet ved Fovrfeld Bæk for nogle uger siden.

Kraftig regn giver bøvl

Kloakoverløb er lige så lækkert, som det lyder, og det forekommer ved kraftig regn, hvor kloakrørene bliver presset på kapaciteten, fordi regnvand ikke er separeret fra spildevand.

En del af det forurenede vand bliver i den situation ledt udenom rørene og direkte ud i ’recipienten’, det vil sige f.eks. en å eller en fjord, der normalt modtager det rensede vand.

Tre steder ved Fovrfeld Bæk er der såkaldte overløbsbygværker, en slags ’plombe’ (som på en knallert, der ikke er boret), der begrænser mængden af vand, der kan flyde igennem.

Funktionen sikrer bl.a., at vandet ikke flyder over på uønskede steder – eller ligefrem skyder op gennem kloakdæksler og toiletter – ved at sørge for, at der også er plads til yderligere vandtilførsel fra
f.eks. andre sideledninger længere ’downstream’.

På den måde kan man til en vis grad styre forureningen, selvom den ikke er fjernet. Men det ville kræve meget store bufferbassiner at opsamle spildevandet til senere rensning.

Resultatet er forurening, som kan være mere eller mindre synlig. Det urensede vand kan også indeholde såkaldte restfækalier (med et mere klinisk udtryk end det gængse), hygiejnebind eller andre lækkerier, der er havnet i toilettet.

En af de mere synlige situationer ses på billedet her ovenfor, der er taget ved Fovrfeld Bæk for nogle uger siden.

Læs også vores leder: En rigtig møgsag

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top