Kraftige protester hjalp ikke mod ny mobilmast i Fourfeld

MOBILMAST – Slaget har bølget frem og tilbage gennem flere år, men nu kommer den nye forkætrede antennemast op og stå ved Krebseparken i Fourfeld.

Den 24 meter høje rørmast skal dække hvide huller i mobil- og datanettet for Telcon A/S, der har ansøgt på vegne af mobilselskabet 3. Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg besluttede 8. november at give tilladelse trods mange og kraftige protester fra områdets beboere gennem årene.

Der er bl.a. indsamlet 493 protestunderskrifter og indleveret meget fyldige og grundige høringssvar. De stiller spørgsmålstegn ved både de tekniske og kommercielle begrundelser for en ny antennemast på netop det foreslåede sted.

”Den slags gør selvfølgelig et stort indtryk på alle os, der sidder og skal træffe sådan en beslutning. Og jeg har stor forståelse for borgernes synspunkt med, at det er træls at se på sådan en mast,” siger formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

Sagen strækker sig helt tilbage til 2012, hvor der i første omgang blev søgt om masten. Siden blev den udsat efter tvivl om, hvorvidt en tilladelse ville blive udnyttet med det samme og i næste omgang fordi ansøger selv henlagde den. I denne omgang var der fejl i visualiseringerne, så sagen kom i fornyet høring, og der blev afholdt et velbesøgt borgermøde i Sædding Centret 1. september.

Sikrer konkurrence

”Der dukkede nogle ting op på borgermødet – bl.a. et forslag om placering af masten ved Renseanlæg Vest – som vi har behandlet. Men Telcon har redegjort teknisk fornuftigt for, hvorfor det ikke er muligt,” oplyser Snedker.

”Andre spurgte til, om man ikke bare kunne bruge konkurrenternes mobilnet, og det har vi også gravet dybere ned i. Men sagen er, at det må vi simpelthen ikke forlange. Staten har jo udbudt tre forskellige net for at sikre konkurrencen og give forbrugerne de bedste vilkår. Så selvom dækningen er god hos to udbydere, må vi ikke sige nej til den tredje,” understreger John Snedker.

Alle sten er vendt

”Så jeg mener, vi har gjort, hvad vi kunne for at vende alle sten og undersøge alle muligheder til bunds. Vores opgave er at sikre en god og fornuftig dækning, for der kommer endnu større efterspørgsel på datakapacitet fremover. Men hvis der skulle komme en ny teknologi i fremtiden, der gør mobilmasterne overflødige, så skal de også tages ned igen.”

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top