Hjælpearbejde er mere end det synlige i centerbutikken

De Hjemløses Venners Genbrugsbutik i Sædding Centret er kun toppen af isbjerget. Hjælpearbejdet er det væsentlige

BORGERSIND – De Hjemløses Venners Genbrugsbutik i Sædding Centret har i lighed med alle andre butikker været coronalukket gennem længere tid, og nu, hvor andre butikker er blevet genåbnet, er butikken stadig klemt inde i centret. Men hvis man tror, de frivillige og foreningen bag butikken dermed helt har mistet modet, kan man godt tro om. For det er kun toppen af isbjerget, man ser i centret.
Det store hjælpearbejde for byens socialt udsatte borgere og hjemløse har på ingen måde været begrænset af Covid-19 – tværtimod har behovet vist sig større end nogensinde tidligere.
Godt nok har butikken været lukket, men det har stadig været muligt at donere møbler, tøj og alskens andre ting, som de frivillige har sorteret og viderebragt til de trængende modtagere.

Frivillige mødes hver dag
Formand for De Hjemløses Venner i Esbjerg, Ingelise Wenzel fortæller, at flere af de frivillige hver formiddag mødes og arbejder bag kulisserne. Foreningen er meget taknemmelig for de mange donationer, som under mere normale forhold ville blive videresolgt og dermed generere penge til hjælpearbejdet, som foregår under overfladen.
Butikken har tilknyttet cirka 50 frivillige, som hjælper med afhentning af donationer, sortering og salg i butikken. I 2018 blev genbrugsbutikken valgt til Byens Bedste i kategorien Genbrug og Loppefund, og i 2020 modtog foreningen 1. præmien i Esbjerg Kommunes Frivilligpris.
Alene i år har foreningen hjulpet mere end 125 personer med eksempelvis møbler, tæpper, strikkede sokker og halstørklæder, tøj, sko og linned.

Anonymitet og respekt
I forbindelse med genhusning kontaktes foreningen enten af en ansat på et af byens væresteder, af kommunen eller af den pågældende selv, der har behov for hjælp. I fællesskab findes ud af, hvad vedkommende mangler til sin nye lejlighed. Ofte kan det være vigtige ting som for eksempel en seng, en dyne, møbler til stuen eller ting til køkkenet. Al hjælp foregår i øvrigt med både fuld respekt for mennesket bag henvendelsen og med anonymitet.
Næstformand Jens Jørn Bertelsen fortæller om, at da Varmestuen i Exnersgade var lukket i sommer, trådte De Hjemløses Venner straks til og delte mad ud til 40-50 personer alle ugens dage i de cirka tre uger, lukningen varede.
På Gl. Vardevej uddeltes også varm mad til 50 personer syv dage om ugen i tre måneder i sommer for at begrænse coronasmitte blandt de sårbare og smitteudsatte beboere i området.
Af andre effektive hjælpetiltag kan nævnes Fyld et Køleskab, hvor folk donerer et beløb til køb af madvarer, som den udsatte selv køber ind.
Børneklubberne PowerKids har gennem nogle år skabt aktiviteter for børn 11-14 år og har et tæt samarbejde med kommunens Aktiv Fritid.

Tilskud til hjemløse
Som nyt tiltag kan nævnes fonden En Håndsrækning, som yder økonomisk tilskud for at hjælpe hjemløse, udsatte og udsatte familier med ting, som gør dem i stand til at nå nye skridt i tilværelsen
Den årlige nytårskur for 300-350 udsatte til spisning og underholdning i Musikhuset måtte desværre aflyses i 2020 grundet Corona.
Nicolai Kubel Olesen, forstander af Forsorgshjemmet Skjoldbo roser et både mangeårigt og fantastisk samarbejde, når de 18-23-årige beboere flytter fra herberget og for første gang står på egne ben og skal etablere sig i en bolig. Typisk har de unge intet.
Dan Mortensen, leder af Forsorgshjemmet i Exnersgade, roser også et helt usædvanligt godt samarbejde i forbindelse med beboernes udflytning fra hjemmet til egen bolig.

Har man lyst til at støtte, koster.et personligt medlemskab 100 kroner om året, for ægtefæller 200 koner og for firmaer 500 kroner. Medlemskab tegnes ved at beløbet indbetales til Skjern Bank: 7780-1538974. Husk at skrive navn.

Tekst og foto: Claus Brinch-Danielsen

Tekst:

Relaterede artikler

Top