Havneøen tager form med gode faciliteter til sejlbåde

Efter høringsrunden er den endelige lokalplan for Havneøen ved Esbjerg Strand nu på plads med faciliteter til bl.a. 300 lystbåde (Illustr.: Esbjerg Kommune).

LYSTBÅDEHAVN – Den kommende havneø ved Esbjerg Strand tegner til at få gode faciliteter for sejlbåde. Og selvom der aldrig bliver samme gode sejladsforhold som på østkysten, så bliver den nye havneø måske endnu en grund til overveje ’hjemflagning’ til Esbjerg sammen med den kommende uddybning af Sønderho Havn på Fanø og den planlagte klapbro, der engang i fremtiden skal gøre det muligt at sejle helt ind til Ribe.

For Esbjerg Strands vedkommende bliver en del af øens i alt 56.000 kvm helliget det maritime miljø, hvor der skal være kajplads til i alt 300 sejlbåde. Lokalplanen for den nye landvinding har været i høring henover sommeren, og den endelige udgave af planen blev godkendt for nylig.

Esbjerg Strand Nord lokalplanforslagside 93

Bådebroerne til lystbåde placeres på øens vestvendte side og i kanalhavnen, mens vandet mod øst, syd og nord kun er tilgængeligt for kajakker, robåde og mindre motorbåde pga. begrænset højde på de faste broer til havneøen.

Gjesing Lokalråd har påpeget i sit høringssvar, at der er behov for pladser til vinteropbevaring af bådene på land. Det anslås, at de 300 bådepladser giver behov for 200 vinterpladser ved havnen. Samtidig foreslår lokalrådet, at der laves et fælles system for bådestativer, ’der sikrer, at pladsen udnyttes ideelt og mindsker de visuelle genevirkninger’, som det hedder i svaret.

Esbjerg Søsport regner også med et behov for 200 vinterpladser i sit høringssvar. Samtidig peger foreningen på, at der i den forbindelse skal være plads og mulighed for vinter- og forårsklargøring samt nødvendige reparationer.

I samme boldgade udtrykker Esbjerg Roklub bekymring over, om der er afsat plads nok til inden- og udendørs maritime aktiviteter. Forvaltningen mener dog, at de i alt 2.600 etagemeter plus evt. kælder kan huse de forventede aktiviteter og hvis ikke, så er der mulighed for senere at give dispensation fra plangrundlaget.

Havneskolen gør opmærksom på, at man skal sikre tilstrækkelig plads til de store skibe, der hører til i den ønskede træskibshavn, som skal styrke det maritime miljø.

Der er f.eks. planer om, at det gode skib Fulton skal være her, og Havneskolen bemærker, at det er 40 meter langt og 7 meter bredt.

Det er dog ikke alle store skibe, der kan manøvrere på den begrænsede plads i havnen, svarer forvaltningen og gør opmærksom på, at de større skibe hører til i forhavnsbassinet.

Kommunens ambition er – som tidligere beskrevet i Hjerting Posten – at etablering af Havneøen går i gang, så snart det er praktisk muligt, efter plangrundlaget er endeligt på plads.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top