Gammelt træ får ny status i Marbæk

To fuldvoksne mænd kan ikke nå rundt om evighedstræet i Marbæk. Det fik Nicklas Ibsen (tv.) og Claus Løth bekræftet, mens Søren Heide Lambertsen skruede det officielle emblem fast.

Den 9. september blev et af Marbæk Plantages ældste træer kåret som evighedstræ. Nu får det lov at stå – også efter sin død – til glæde for skovens beboere og besøgende

Hent artiklen som PDF her

NATUR – Selvom du bøjer nakken helt bagover, er det svært at se toppen af den 31 meter høje og 120 år gamle sitkagran på hjørnet af Marbæk Tømmervej og Lodnevej. Træet blev i sin tid bevaret, mens størstedelen af træsorten i plantagen blev fældet til produktion af tømmer.
Det er dog langt fra alle gamle træer, der får lov til at overleve motorsaven, og det kan have store konsekvenser for både plante- og dyreliv. Derfor sætter Danmarks Naturfredningsforening (DN) fokus på bevaring af gamle træer ved at udpege såkaldte evighedstræer rundt om i Danmark.
Som navnet antyder, skal evighedstræerne have lov til at blive gamle, dø og henfalde naturligt til gavn for dyr og planter.

Levested for mange dyr
Initiativet skal desuden være med til skabe øget opmærksomhed om de gamle træers betydning.
”Gamle og døde træer er levested for et væld af planter, svampe og dyr. Sprækkerne i barken tiltrækker blandt andet biller, laver og insekter som igen giver føde til fuglene. På den måde udgør gamle træer sit eget biomiljø,” fortæller DN-repræsentant Bodil Kristensen, der stod for kåringen af evighedstræet.
DN og Esbjerg Kommune har sammen udvalgt, hvilket træ der skulle kåres til evighedstræ i Marbæk. Valget faldt på sitkagranen på grund af dens alder, historie og lette tilgængelighed i plantagen. Børn svinger sig ofte i torvet, der hænger som en gynge fra træet, og nu kan alle læse mere om evighedstræets betydning på den opstillede infotavle.
”Vi er glade for Danmarks Naturfredningsforenings kampagne om evighedstræer. Det er med til at ændre mindsettet om, at grene i skovbunden og døde træer ikke skal fjernes på grund af fare for skovbrande, men i stedet bør ligge og forrådne, fordi det har stor betydning for skovens liv,” fortæller formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, der holdt en kort tale i forbindelse med kåringen af evighedstræet.
Foruden træet i Marbæk har DN og Esbjerg Kommune kåret en ædelgran i Sanatorieskoven til evighedstræ og udpeget yderligere to træer i Østskoven og Vognsbølparken.

Tekst og foto: Kamilla Høst Pedersen

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top