Fredning i Marbæk væk – tilstandsfredning på vej

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har sagt officielt undskyld for at gå solo, og kommunen går nu med til en tilstandsfredning

Hent originalartiklen fra avisen som PDF her

FREDNING – Så er Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag for Marbæk taget af bordet. Til gengæld har Esbjerg Byråd mandag den 19. juni sagt ja til at gå med til at rejse et fælles forslag om en såkaldt tilstandsfredning, der er langt mindre omfattende end DNs. Det vil i store
træk flugte med Marbækplanen fra 2007.
”Jeg er meget glad for at kunne konstatere, at de tidligere ønsker om store og drastiske ændringer af Marbæk nu er pillet ud af planen,” siger byrådsmedlem Michael Harbøll (S) fra Hjerting, der har kaldt DNs fremgangsmåde for revolverpolitik.
”Der har som nævnt været stor modstand imod den første fredningsplan. Blandt andet fra mange politikere, men endnu mere vigtigt har der også været stor modstand fra mange borgere. Mange lokale brugere af Marbæk har været meget engagerede, og de har gjort et stort og flot stykke arbejde for at bevare plantagen. Det skal de have en stor tak for,” tilføjer han.

Offentligt møde
”Jeg ser frem til efter sommerferien, hvor DN og Esbjerg kommune i fællesskab vil holde et åbent
og offentligt møde, hvor det reviderede forslag vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at
komme med input.”
”Man kunne jo også håbe, at når Fredningsnævnet også holder et borgermøde, at de så denne gang lægger mødet på et tidspunkt, hvor alle har mulighed for at deltage,” slutter han.
Forhistorien er: DN rejste i december 2022 fredningsforslag for Marbæk. Efter massive protester
valgte DN at sætte forslaget på pause indtil 1. juli 2023. Da var der kommet 87 indsigelser
og 3000 protestunderskrifter.
DN har beklaget og på et møde med forvaltningen i april dette år givet en officiel undskyldning og
udstrakt hånd om samarbejde. DN vil omformulere forslaget, så kommunen kan bakke op og være medrejser af et nyt fredningsforslag efter sommerferien. Parterne er enige om, at det ny forslag bliver om en tilstandsfredning.
Inger Jensen, fungerende formand for DN Esbjerg, siger:
”Vi er godt tilfredse med aftalen og ser frem til at rejse sagen og holde borgermøde i fællesskab.”

Tilstandsfredning

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har sagt officielt undskyld for at gå solo, og kommunen går nu med til en tilstandsfredning
På baggrund af bemærkningerne har forvaltningen og DN tilrettetbestemmelserne yderligere
Alle væsentlige kritikpunkter er taget til efterretning.
Det forslag der ligger nu, er en tilstandsfredning frem for en forandringsfredning, og det er i tråd med Marbækplanen.
Med fredningen følger nogle begrænsninger i den fremtidige disponering af arealerne. I hovedtræk er der tale om:
• Lysåbne ikke beskyttede arealer må ikke tilplantes
• Ny bebyggelse og andre anlæg er ikke tilladt, og tilbygning/ ombygning kræver Fredningsnævnets
tilladelse (undtaget er særlige områder, private huse og områder til særlige fritidsaktiviteter)
• Der må ikke plantes nye læhegn
• Der må ikke foretages terrænændringer
• Der må ikke drænes
• Der må ikke anlægges nye veje og der må ikke ændres til fast belægning på eksisterende grusveje
• Der må ikke udsættes vildt eller fodres vildt, for eksempel i forbindelse med jagtaktiviteter
• Det er dog altid muligt at søge om dispensation hos Fredningsnævnet

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top